Verzameling nieuws declaratiestandaard

IGJ: zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen
Zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een bericht op haar website. Niemand is verplicht zich te laten vaccineren, maar zorgverleners doen er dus goed aan daarvoor te kiezen, aldus IGJ.
Minister De Jonge vraagt GGD-en om prikbussen bij apotheken
Demissionair minister De Jonge (VWS) vraagt GGD GHOR Nederland om pilots in de regio te overwegen waarbij prikbussen bij apotheken worden geplaatst. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief. Hiermee komt hij terug op een verzoek van het Tweede Kamerlid Paternotte (D66) om apotheken te betrekken bij het vervolg van het vaccinatieproces. De mobiele prikunits worden ingezet om mensen op een laagdrempelige manier te vaccineren. In het coronadebat van 16 september benadrukte het Kamerlid nogmaals het belang om met apothekers het gesprek aan te gaan over hun vaccinatiebijdrage.
Minister De Jonge: ‘Zorgverzekeraars vrij om met aanbieders hulpmiddelenovereenkomst aan te gaan’
Het staat zorgverzekeraars vrij om met aanbieders wel of geen overeenkomst aan te gaan. Dat antwoordt demissionair minister De Jonge op Kamervragen van Tweede Kamerlid Bikker (ChristenUnie) over het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis. Volgens de bewindspersoon geldt daarbij wel de voorwaarde dat zorgverzekeraars hun zorgplicht naar verzekerden moeten nakomen. Het Kamerlid van de ChristenUnie stelde de vragen naar aanleiding van signalen van apothekers en patiënten die aangaven dat de wijziging in het hulpmiddelenbeleid van Zilveren Kruis, die kiest om enkel speciaalzaken te contracteren, negatief voor hen uitpakt.
PBM- en zelftestenregelingen via apotheek verlengd en uitgebreid
De regelingen voor verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zelftesten via de apotheek zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Dat meldt demissionair minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief. Bovendien worden de huidige doelgroepen die in aanmerking komen voor beide regelingen uitgebreid met cliënten die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden of bij wie de vaccins niet of onvoldoende werken (verminderde immuunrespons). Dat betekent dat zij van hun apotheek zowel een PBM- als een zelftestenpakket kunnen ontvangen.
Minister De Jonge informeert Tweede Kamer over tekort RoActemra
Demissionair minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een verwacht wereldwijd tekort aan het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab). In een Kamerbrief meldt de bewindspersoon dat de producent van RoActemra niet kan voldoen aan de wereldwijde vraag. Dit middel wordt onder meer ingezet voor de behandeling van COVID-19. Vanwege de complexiteit van het productieproces is het volgens de minister geen optie dat apothekers dit middel (op korte termijn) via eigen bereiding maken.
KNMP houdt online gesprekken over zelfzorg
De KNMP nodigt apothekers uit om in gesprek te gaan over ideeën rondom zelfzorg in de apotheek. In de periode van 4 tot en met 15 oktober 2021 vinden online gesprekken plaats waarin de KNMP aandacht besteedt aan wensen en ambities van leden rondom zelfzorg in de apotheek. De KNMP ontwikkelt op basis van de inbreng van leden concrete handvatten om advies over zelfzorg in de apotheek te faciliteren.
Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Praktijkvoering
De KNMP houdt van 3 november 2021 tot en met 18 januari 2022 workshops over de KNMP-conceptrichtlijn Praktijkvoering. KNMP-leden zijn uitgenodigd tijdens de workshop, die op verschillende locaties in het land en online plaatsvinden, de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.
Actuele informatie VIPP Farmacie beschikbaar
De KNMP biedt apothekers actuele informatie aan over het programma VIPP Farmacie. Deze informatie is beschikbaar op de daarvoor ingerichte websitepagina op KNMP.nl. Daarop staan onder meer de voorwaarden voor deelname aan VIPP Farmacie en komt de organisatiestructuur van het programma aan de orde. Voorts zijn er veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen.
Tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker van start
De digitale kick-off van de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker vond dinsdag 14 september plaats. De opleiding biedt openbaar apothekers de kans zich verder te specialiseren op inhoudelijk gebied en een spilfunctie te vervullen in de regio. De afronding van de opleiding resulteert in een opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.
KNMP met apothekersorganisaties in gesprek over regionalisering
De KNMP is met regionale apothekersorganisaties in gesprek over ontwikkelingen rondom regionalisering. Tijdens de netwerkdag op 15 september 2021 kwamen rollen en verwachtingen bij de verdere regionalisering binnen de gezondheidszorg aan de orde. In dat kader werd ook de opzet van het KNMP-programma Regionalisering toegelicht.
Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij dementie voor herziening richtlijn
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met dementie in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de herziening van de pallialine-richtlijn Dementie. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 10 oktober 2021 en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Collegereeks, toolkit, podcasts en e-learning tijdens Valpreventieweek 2021
Apothekers kunnen tijdens de Valpreventieweek van 27 september tot en met 3 oktober een collegereeks volgen, een toolkit gebruiken, podcasts beluisteren en een e-learning doen over het thema valpreventie. In deze week besteedt VeiligheidNL samen met de KNMP, KBO-PCOB, BuurtzorgNL en lokale (zorg)professionals aandacht aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie.
Aandacht voor retourmedicatie tijdens Week van Ons Water – Doe ook mee!
'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!' Dat is de boodschap die de zorg- en watersector ook dit najaar weer onder de aandacht van het publiek brengen tijdens de Week van Ons Water (van 16 - 31 oktober). Voor deze jaarlijkse actie heeft de KNMP materialen beschikbaar waarmee apotheekteams de boodschap verder kunnen verspreiden via de eigen communicatiekanalen. Doe ook mee!
Webinar ‘Kennismaking met het WSO-bestuur’
Het WSO-bestuur houdt op 28 september een webinar ‘Kennismaken met het WSO-bestuur’. Tijdens dit webinar kunnen leden van de wetenschappelijke sectie openbaar apothekers (WSO) nader kennismaken met de WSO-bestuursleden en horen waar zij zich voor inzetten.
Apotheker Bart Smals opnieuw geïnstalleerd als Tweede Kamerlid
Apotheker Bart Smals is op dinsdag 7 september opnieuw benoemd tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD-fractie. Nadat demissionaire staatssecretarissen Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) en Dennis Wiersma (Sociale Zaken) hun Kamerzetel opgaven, volgde de beëdiging van Smals als Kamerlid. De VVD’er was eerder Kamerlid, met onder meer arbeidszaken en middelbaar beroepsonderwijs in zijn portefeuille.
Recall producten met sesamolie
Recent is een aantal warenwetproducten teruggeroepen waarin sesamolie is verwerkt. Daaronder vallen onder meer Sleepzz melatonine plantaardig 0,1 mg (HollandPharma.nl) en verschillende Davitamon-producten (Omega Pharma). Ook andere producten kunnen getroffen zijn of binnenkort worden teruggeroepen.
Recall A.Vogel Arnica D6 druppels
A.Vogel BV roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Arnica D6 20 ml druppels (ZI nummer 13139061) terug op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend batchnummer 1059260 met expiratiedatum 07-2025. De druppels zijn uitgeleverd tussen 21-09-2020 en 28-01-2021. Andere charges of verpakkingsgroottes zijn niet bij deze recall betrokken.
KNMP-bestuurder Nicole Hunfeld wint duurzaamheidsprijs Erasmus Universiteit
KNMP-vicevoorzitter en ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld heeft op 6 september de Sustainability Award van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gewonnen. Hunfeld ontvangt de duurzaamheidsprijs voor een project om de intensive care (IC) te verduurzamen. De prijs werd uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar van de Rotterdamse universiteit.
Inschrijving online KNMP Najaarscongres 2021 geopend
De inschrijving voor het online KNMP Najaarscongres 2021 op dinsdag 12 oktober is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Duurzame farmacie, samen doen.
Zorginstituut: ‘Maagzuurremmers worden vaak onterecht voorgeschreven’
Het Zorginstituut meldt dat protonpompremmers (PPI’s) vaak onterecht worden voorgeschreven, en dat het chronisch gebruik ervan de kans op gezondheidsrisico’s vergroot. Dat schrijft het adviesorgaan in het rapport ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg Maagklachten’. Daarin is onderzocht of deze zorg voor mensen met maagklachten in lijn is met de richtlijnen en/of er sprake is van onnodige zorg. Het adviesorgaan ziet graag – in samenspraak met zorgpartijen – onder meer een herziening en betere navolging van behandelrichtlijnen. In een consultatie heeft de KNMP benadrukt dat deze PPI’s beschikbaar moeten blijven voor mensen die daadwerkelijk hierop zijn aangewezen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl