Verzameling nieuws declaratiestandaard

Minister Van Ark neemt uitkomsten rondetafelgesprekken over leveringszekerheid mee in beleidsaanpak
Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) neemt de uitkomsten van rondetafelgesprekken over leveringszekerheid van medische producten mee in een beleidsaanpak. Dat blijkt uit een gespreksverslag dat de bewindsvrouw heeft gedeeld met Tweede Kamer. De KNMP nam in maart deel aan deze rondetafelgesprekken en pleitte onder meer voor het veiligstellen van toeleveringskanalen.
Minister De Jonge: voorwaarden tweede zorgbonus rond 15 juni beschikbaar
Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) verwacht dat de voorwaarden en vereisten voor de tweede zorgbonus rond 15 juni 2021 worden bekendgemaakt. Rond die tijd wordt ook een aanvraagloket geopend. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgaanbieders kunnen hun medewerkers een netto-uitkering ontvangen van tussen de 200 en 240 euro. Nu al is bekend dat de tweede zorgbonus opnieuw beschikbaar is voor medewerkers van apotheken die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis.
Nieuwe wet met strengere eisen voor medische hulpmiddelen treedt eind mei in werking
De Europese Medical Devices Regulation (MDR) treedt per 26 mei 2021 in werking. Vanaf dan moeten alle medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen, ook hulpmiddelen die al op de markt zijn. Doel van de nieuwe regels is om de patiëntveiligheid in de Europese Unie te vergroten en ervoor zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor patiënten. Vooral fabrikanten, maar ook apotheken en andere distributeurs van medische hulpmiddelen, krijgen te maken met strengere eisen.
Nieuwe vergunningsplicht met inwerkingtreding Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022
Er komt een nieuwe vergunningsplicht voor alle zorgaanbieders met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. De Wtza-vergunning vervangt vanaf dat moment de huidige toelating uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Apotheken die onder de WTZi zijn toegelaten, dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza een vergunning aan te vragen indien er meer dan tien mensen zorg verlenen.
Minister Van Ark laat besluit over vangnet medische noodzaak bij GVS-modernisering over aan nieuw kabinet
Een volgend kabinet komt mogelijk met een alternatieve invulling voor het vangnet van medische noodzaak bij de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat meldt demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder deed de bewindsvrouw het voorstel om een vangnet in te richten voor patiënten die - als gevolg van de GVS-modernisering per 2023 - te maken krijgen met een bijbetaling door lagere vergoedingslimieten. Na gesprekken met apothekers en andere partijen uit het zorgveld concludeert de minister dat zo’n vangnet vanwege hoge uitvoeringslasten niet haalbaar is.
Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2020 eind mei
Openbaar apothekers die in 2020 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind mei 2021. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen hebben ingevuld, en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens.
WRR ziet mogelijkheden voor Europese samenwerking bij inkoop geneesmiddelen
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ziet mogelijkheden voor meer Europese samenwerking bij de collectieve inkoop van geneesmiddelen, zoals eerder is gebeurd bij COVID-19-vaccins. Dat schrijft het adviesorgaan van de regering in een notitie. Aanleiding daarvoor was een Kamerdebat over de toekomst van de Europese Unie. Verschillende prijzen voor dezelfde geneesmiddelen en de groeiende tekorten in EU-lidstaten beschouwt de WRR als twee redenen voor meer Europese samenwerking.
Minister Van Ark informeert Tweede Kamer over verplichting digitaal receptenverkeer
Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het verplicht stellen van digitaal receptenverkeer. Dat doet de bewindsvrouw in een Kamerbrief over het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Naar verwachting zal de minister gelijk met, of kort na de inwerkingtreding van de wet een datum opleggen waarop apotheken recepten verplicht elektronisch moeten kunnen ontvangen. Over het wetsvoorstel wordt nog gedebatteerd. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog niet bekend.
Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers
De KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van mishandeling of geweld onderbouwen.
Handreiking afbouw opioïden beschikbaar
De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik. Deze handreiking is opgesteld met medewerking van de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd.
Recall Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg
Imgroma b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg, 20 stuks in stripverpakking, ZI-nummer 15068838 met onmiddellijke ingang terug te roepen op winkelniveau. Dit geneesmiddel behoort tot de AV categorie en wordt zonder recept ook bij drogisten en andere winkels verkocht. Deze verpakkingen zijn vanaf 16 maart tot eind april geleverd aan groothandels en verkooppunten.
Wetsvoorstel over elektronische gegevensuitwisseling naar Tweede Kamer
Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft akkoord gegeven op dit wetsvoorstel van minister Van Ark (Medische Zorg). Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd in de Tweede Kamer wordt gesproken over het stapsgewijs verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners.
Vul verantwoording aanvraag zorgbonus uiterlijk 6 juni in
Apotheken die de zorgbonus hebben aangevraagd dienen deze uiterlijk 6 juni 2021 te verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Zorgaanbieders die € 125.000 of meer aan subsidie hebben ontvangen dienen daarnaast een accountantsverklaring toe te voegen. Dat stelt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website. Voor ontvangen subsidies onder de € 25.000 geldt dat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.
Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona
Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus. Patiënten worden middels het kaartje verwezen naar de veelgestelde vragen op Apotheek.nl en de informatie op de website van de Rijksoverheid. Apotheken kunnen deze baliekaartjes bestellen per set van 25 stuks, met een maximum van 4 sets.
Oproep aan openbaar apothekers voor deelname vragenlijst opioïden
Het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy roept openbaar apothekers op om deel te nemen aan een vragenlijst over opioïden. De responsen helpen om een beeld te krijgen van de inzichten van openbaar apothekers en de werkwijze rondom opioïdegebruik in de eerste lijn. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt maximaal tien minuten.
Recall Temazepam 10 mg Teva capsules (250 stuks)
Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Temazepam Teva 10 mg capsules, 250 stuks (ZI-nummer 13907794) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.
Minister Van Ark: ‘Meer rekening houden met verstrekking recepten medische noodzaak door apothekers’
Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) wil dat zorgverzekeraars meer rekening houden met apothekers die geen vrije keuze hebben in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. Dat schrijft de bewindsvrouw in antwoorden op Kamervragen van het voormalig Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) over medische noodzaak. Het is volgens haar niet op zijn plaats dat apothekers lagere receptvergoedingen ontvangen als zij recepten met medische noodzaak verstrekken.
Koninklijke onderscheiding voor twee oud-voorzitters KNMP
Twee oud-voorzitters van de KNMP hebben tijdens de Lintjesregen 2021 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Marga van Weelden en Gerben Klein Nulent zijn gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Voorts ontvingen ook apothekers Christine Catlender en Zeliha Cimtay, alsmede buitengewoon lid Jean Marie Hermans een koninklijke onderscheiding.
Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021
De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.
Minister Van Ark: overheveling immunoglobulinen naar ziekenhuizen van de baan
Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) meldt dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis vanwege de coronapandemie niet doorgaat. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De verstrekking van epoëtines en G-CSF middelen worden mogelijk wel per 1 januari 2022 overgeheveld. De overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De KNMP informeert de Tweede Kamer over negatieve gevolgen van overhevelingen, en vraagt om een heroverweging.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl