Verzameling nieuws declaratiestandaard

VWS opent aanvraagloket voor zorgbonus 2021
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opent per 15 juni 2021 het aanvraagloket voor de zorgbonus 2021. Dat maakt het ministerie bekend op de website van de Rijksoverheid. Eerder werd al bekendgemaakt dat apotheken voor hun medewerkers, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis, opnieuw een zorgbonus kunnen aanvragen. De exacte hoogte van de tweede zorgbonus is afhankelijk van het aantal aanvragen. Apotheken kunnen de bonus aanvragen tot 27 juli 2021 om 18.00 uur via de website van DUS-I.
Tiende editie Standaarden voor Zelfzorg beschikbaar
De tiende editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten. Het standaardwerk draagt bij aan laagdrempelige farmaceutische zorg in Nederland. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.
Gezondheidsraad vraagt om inbreng bij inventarisatie toekomstig vaccinatiebeleid
De Gezondheidsraad vraagt deskundigen, waaronder apothekers, om ideeën aan te leveren voor een mogelijk meer regulier COVID-19 vaccinatieprogramma. Dat verzoek doet het wetenschappelijk adviesorgaan op haar website. ‘De verwachting is dat de vaccinatie tegen COVID-19 de komende tijd van de acute fase zal overgaan naar een meer regulier vaccinatieprogramma’, schrijft de Gezondheidsraad. Om daarover een advies uit te brengen, verkrijgt het adviesorgaan graag inzicht uit het zorgveld.
Doe mee aan de campagne ‘Goed voorbereid op reis’
De KNMP start op 24 juni de online publiekscampagne ‘Goed voorbereid op reis’. Apothekers en hun teams kunnen patiënten gericht geneesmiddelenadvies geven over drie fases van de reis: daaraan voorafgaand, een tijdige check en eenmaal op locatie. Zo kunnen patiënten zonder zorgen op vakantie. KNMP-leden kunnen de ‘Goed voorbereid op reis’-poster en -folder kosteloos bestellen. Er is ook een narrowcast beschikbaar.
ZN heropent aanvraagloket om meerkostenbijdrage corona aan te vragen
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heropent eenmalig het aanvraagloket bij VECOZO om een bijdrage aan te vragen voor de corona-meerkosten. Apotheken kunnen van 15 juni tot 29 juni 2021 alsnog een aanvraag doen, indien zij binnen de eerdere termijn nog geen financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd. De bijdrage bedraagt 1,3% van de normomzet over de periode mei tot en met december 2020.
KNMP-rapport biedt inzichten in het contracteerproces
De KNMP biedt met het rapport ‘Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie’ inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars. De KNMP betrekt dit rapport bij de gesprekken met de stakeholders Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en zorgmakelaars.
Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker
De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van haar leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige beroepscompetentieprofiel, dat stamt uit 2015, heeft een actualisatieslag nodig. In deze open consultatieronde vragen de partijen apothekers en betrokkenen mee te denken over de benodigde competenties van de openbaar apotheker in de toekomst. Het profiel geeft richting aan de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.
Aanpak verminderen medicijnresten in water genomineerd voor VN-prijs
De Nederlandse ketenaanpak om medicijnresten in het (drink)water te verminderen is genomineerd voor de Future Policy Award van de Verenigde Naties. Veldpartijen uit de zorg- en watersector, waaronder de KNMP, werken sinds 2016 samen om de belasting van medicijnresten op het water te verminderen. Denk daarbij aan het bevorderen van inzameling van ongebruikte geneesmiddelen. De Future Policy Award wordt door de Verenigde Naties jaarlijks uitgereikt aan een beleidsaanpak die bijdraagt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mens.
CBG: Geen tweede vaccin met AstraZeneca bij trombocytopenie in combinatie met trombose
Mensen moeten geen tweede vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin (Vaxzevria) ontvangen als zij na de eerste vaccinatie de zeer zeldzame bijwerking kregen van trombocytopenie in combinatie met trombose. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op haar website. Voorts adviseert de medicijnautoriteit zorgverleners om alert te zijn op symptomen van trombocytopenie in combinatie met trombose na het eerste vaccin van AstraZeneca. Wie binnen drie weken na de eerste vaccinatie tekenen van trombocytopenie vertoont, moet actief worden onderzocht op trombose, en omgekeerd.
Informatie en advies bij complexe zorgvragen beschikbaar via het Juiste Loket
Apothekers en patiënten kunnen voor informatie en advies over complexe zorgvragen terecht bij het Juiste Loket. Bij dit informatie- en adviespunt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) denken medewerkers van cliëntenorganisatie Ieder(in) en Per Saldo actief met de melder mee, en sturen - zo nodig - meldingen door naar het ministerie van VWS Het loket is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd
De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Daarnaast is de handreiking verrijkt met actuele informatie over bijvoorbeeld dementie.
Nieuwe Europese wet in werking getreden met strengere eisen voor medische hulpmiddelen
De Europese Medical Devices Regulation (MDR) is vandaag in werking getreden. Medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht moeten vanaf 26 mei 2021 aan strengere eisen voldoen. Deze nieuwe regels gelden tevens voor hulpmiddelen die al op de markt zijn. Vooral fabrikanten, maar ook apotheken en andere distributeurs van medische hulpmiddelen, krijgen te maken met strengere eisen. Zo hebben apothekers de verplichting om te toetsen of fabrikanten van medische hulpmiddelen aan de EU-regelgeving voldoen.
Week van de Schildklier van 25 mei tot en met 29 mei 2021
De Week van de Schildklier vindt dit jaar van 25 tot en met 29 mei plaats. Tijdens deze week organiseert de Schildklier Organisatie Nederland (SON) verschillende digitale activiteiten. Zo kunnen apothekers deelnemen aan een webinar over beweegklachten die bij schildklieraandoeningen komen kijken.
KNMP-opleiding tot kaderapotheker van start in najaar
De KNMP biedt vanaf september 2021 een tweejarige opleiding tot kaderapotheker aan. Hierin worden openbaar apothekers klaargestoomd voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied. De afronding van de opleiding wordt bezegeld met opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.
VWS stelt informatiepakketten beschikbaar aan apothekers om vaccinatiebereidheid te verhogen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt informatiepakketten beschikbaar om de vaccinatiebereidheid te verhogen. VWS wil via apothekers, huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, lokale organisaties en gemeenschappen zoveel mogelijk mensen bereiken met betrouwbare informatie over vaccinatie tegen het coronavirus. VWS stelt daarom onder meer flyers in verschillende talen en filmpjes beschikbaar.
VWS en Z-CERT publiceren handreiking verlopen domeinnamen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de experts van Stichting Z-CERT en in nauwe samenwerking met zorginstellingen de handreiking verlopen domeinnamen samengesteld. Hierin staat wat apothekers kunnen doen om de kans op een datalek door een verlopen domeinnaam zo klein mogelijk te maken.
Lareb waarschuwt voor pijnstillers in kruidenpreparaat Montalin
Bijwerkingencentrum Lareb waarschuwt voor meloxicam en paracetamol in het kruidenpreparaat Montalin. Gebruikers van dit supplement kunnen daardoor onopgemerkt een hoge dosis pijnstillers binnenkrijgen. Dat meldt de instantie op haar website. Door interacties met andere geneesmiddelen en bijwerkingen kan het gebruik van Montalin leiden tot gevaarlijke situaties. Die kunnen ook ontstaan bij patiënten bij wie NSAID's worden afgeraden.
KNMP roept VGZ op Eviplera ook na 1 juni 2021 te blijven vergoeden
De KNMP roept VGZ op om Eviplera ook na 1 juni 2021 te blijven vergoeden. Dat staat in gezamenlijke brief van de KNMP, Hiv Vereniging, de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en V&VN. In deze brief wijzen de partijen op de nadelige gevolgen van het niet meer vergoeden van Eviplera.
Nieuwe samenstelling WSO-bestuur per 1 juni 2021
Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft per 1 juni 2021 een nieuwe samenstelling. Voorzitter Peter Wognum en bestuurslid Marcel Kooij maken vanwege de afloop van hun termijn plaats voor twee nieuwe bestuursleden. Daarnaast is het WSO-bestuur met twee leden uitgebreid, omdat zij de komende jaren op veel onderwerpen zal acteren. Steven Verhagen-Smits wordt de nieuwe voorzitter van het WSO-bestuur. Jos Lüers, Sander Borgsteede, Daphne Louwerier en Annemiek Klink treden toe tot het WSO-bestuur.
VWS: ontheffingsprocedure antigeen zelftesten stopt
De ontheffingsprocedure voor antigeen zelftesten stopt. Testen van een fabrikant die al een ontheffing hebben gekregen, mogen tot 31 december 2021 onder de ontheffing verkocht en gebruikt blijven worden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in een bericht op haar website. VWS geeft aan dat zelftesten inmiddels volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en zonder ontheffing op de markt worden gebracht. De verwachting is dat er de komende weken nog meer testen een CE-certificaat krijgen en het aanbod van CE-gecertificeerde zelftesten nog verder zal toenemen, aldus VWS.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl