Verzameling nieuws declaratiestandaard

Tientallen apotheken zijn testlocatie voor Testen voor Toegang
Er zijn tientallen apotheken die momenteel als testlocatie fungeren voor Testen voor Toegang. Deze apotheken werken samen met een testaanbieder die onderdeel uitmaakt van dit landelijk programma. Daardoor kunnen mensen in apotheken antigeentesten laten afnemen. Met een negatieve uitslag kunnen zij vervolgens een coronatoegangsbewijs ontvangen. Naar verwachting zullen meer apotheken worden gevraagd om – in samenwerking met deze testaanbieders – coronatesten af te nemen.
UWV: vraag definitieve berekening NOW aan vóór 31 oktober 2021
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) roept werkgevers op om vóór 31 oktober 2021 een definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aan te vragen. Werkgevers die geen definitieve berekening aanvragen voor de eerste NOW-periode, maart tot en met mei 2020, moeten het volledige voorschotbedrag terugbetalen. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van het UWV.
Farmaceutisch Historische Dag op 23 november
De Farmaceutisch Historische Dag, met als thema: relatie apotheker en arts, vindt op 23 november 2021 plaats. De Stichting Farmaceutisch Erfgoed organiseert dit symposium en vindt zowel online als fysiek plaats van 10.00 tot 16.00 uur. Openbaar en ziekenhuisapothekers kunnen zich hiervoor aanmelden.
Zorgpartijen verbaasd over ontbreken medicatieoverdracht in VWS-begroting
De KNMP en andere zorgorganisaties zijn verbaasd over het ontbreken van de Kickstart Medicatieoverdracht in de VWS-begroting. Dat maken zij kenbaar in een brief richting de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Het programma Medicatieoverdracht wordt gezien als het vlaggenschip van elektronische gegevensuitwisseling. Het ontbreken van budget voor de Kickstart in 2022 wordt als opmerkelijk beschouwd, gezien het een lopend programma betreft om de gegevensuitwisseling in de zorg te bevorderen. Achttien zorgkoepels vragen de Tweede Kamer om de minister te verzoeken om financiering vrij te maken zodat de Kickstart – zoals eerder is toegezegd – direct kan worden doorgezet.
KNMP nodigt openbaar apothekers uit mee te denken over visie Huisapotheek
De KNMP nodigt openbaar apothekers uit om mee te denken over de visie Huisapotheek. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor een van de vijf online panelbijeenkomsten in de periode van 9 t/m 23 november 2021.
Vier winnaars KNMP Studentenprijs 2021
De KNMP Studentenprijs 2021 is toegekend aan Eline Giraud (Utrecht), Carlijn Lems (Leiden Academic Centre for Drug Research), Fenna de Vries (Leiden) en Lisa Wibier (Groningen). Zij werden voor deze prijs voorgedragen door hun hoogleraren en docenten op grond van uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het KNMP Najaarscongres en omvat een geldbedrag van € 1000.
NZa: vertaal extra geld voor zorgsalarissen op passende manier in afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder het kabinetsbesluit om extra geld voor zorgsalarissen beschikbaar te stellen op een passende manier vertalen in hun afspraken. Dat stelt de NZa in een bericht op hun website. Eerder besloot het kabinet om vanaf 2022 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.
DLW’s vanaf 9 november: De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?
Een nieuwe reeks districtsledenwebinars (DLW’s) vindt plaats van 9 tot en met 24 november 2021 voor KNMP-leden. Het thema is dit keer ‘De life cycle van het vaccin, wanneer en op welke manier spelen apothekers een rol?’.
KNMP vraagt bij Tweede Kamer aandacht voor arbeidsmarktproblematiek in apotheek
De KNMP vraagt bij Tweede Kamerleden aandacht voor de arbeidsmarktproblemen in de apotheekzorg. Dat doet de apothekersorganisatie in aanloop naar een Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid in de zorg. In een brief schrijft de KNMP dat er tot nu toe weinig oog is geweest voor de openbare farmacie in actieprogramma’s om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. De KNMP verzoekt om de openbare farmacie hieraan toe te voegen.
Btw-nultarief vervalt voor verstrekking mondneusmaskers en zelftesten
Per 1 oktober 2021 is een einde gekomen aan het btw-nultarief voor de verstrekking van mondneusmaskers en antigeen-zelftesten. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website. Eerder hoefden apotheken en andere verstrekkers hierover tijdelijk geen btw in rekening te brengen. Beide producten vallen nu weer onder het gebruikelijke btw-tarief.
Alle charges Champix op apotheekniveau teruggeroepen
Pfizer B.V. roept op verzoek van het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) alle charges van Champix (varenicline) op apotheekniveau terug uit Nederland. De aanleiding is dat alle charges een te hoog gehalte aan nitrosamine bevatten. Champix is een middel dat wordt gebruikt bij het stoppen met roken.
Oproep: deel praktijkverhalen van duurzame apothekers
Op welke manier zetten apothekers zich in om de geneesmiddelenzorg duurzamer te maken? Wat voor maatregelen nemen zij om de CO2-voetafdruk van hun apotheek verder te verkleinen? De KNMP maakt dit inzichtelijk via Apothekers en duurzaamheid, een nieuwe pagina met praktijkverhalen op KNMP.nl. De KNMP roept apothekers op hun duurzame initiatieven – groot en klein – te delen.
Stem op Apotheek.nl! Dan zorgen we samen voor onze 4e award
De 4 openbaar apothekers Frank Rieter, Ceren Zwijnenburg, Luca Emmer en Narin Martens vinden dat Apotheek.nl nog steeds de Beste Medicijnwebsite van Nederland is. En dus krijgt Apotheek.nl ook dit jaar weer hun stem, zodat we net als in 2018, 2019 én 2020 de felbegeerde award in de wacht slepen. Maar met 4 stemmen alleen komen we er niet. Dus: stem ook op Apotheek.nl, dan zorgen we samen voor onze 4e award!
Waardering tijdens Dag van de Apothekersassistent op 28 september
De Dag van de Apothekersassistent is dit jaar op dinsdag 28 september. Een mooi moment om speciale waardering uit te spreken voor de wijze waarop apothekersassistenten in Nederland dagelijks bijdragen aan een efficiënte en patiëntgerichte farmaceutische dienstverlening.
Holocaustmonument onthuld met ruim dertig namen van apothekers
Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam is deze week geopend. Daarop staan ook 33 namen van Joodse apothekers die zijn omgekomen tijdens de Holocaust. Iedere naam heeft een eigen gegraveerde steen gekregen. Met de onthulling van het monument hebben in totaal ruim 100.000 slachtoffers een eigen monument gekregen. In een eerder stadium, bij de realisatie van het monument, zijn deze apothekersnamen door de KNMP geadopteerd.
KNMP richting begrotingsbehandeling: openbare farmacie in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’
De KNMP vraagt richting de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandacht voor het meenemen van farmaceutische patientenzorg in een vervolg van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ in 2022. Ook ziet de apothekersorganisatie graag dat er geld wordt vrijgemaakt voor de reeds ingezette kickstart van het landelijk programma medicatieoverdracht. Vanwege de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen nieuw beleid of uitgaven. Enkel lopende programma’s en/of uitgaven van het ministerie van VWS worden daarom gecontinueerd.
Wereld Apothekers Dag staat dit jaar in het teken van vertrouwen
Dit jaar staat Wereld Apothekers Dag in het teken van vertrouwen. Het thema van deze internationale dag is ‘Pharmacy: Always trusted for your health’. Jaarlijks brengt International Pharmaceutical Federation (FIP) de rol van de apotheker op 25 september naar voren.
Mening apothekers gevraagd over opioïden
De taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd, krijgt graag meer inzicht in de huidige praktijk en houding van zorgverleners ten opzichte van opioïden. Omdat apothekers een belangrijke rol spelen bij het ter hand stellen van opioïden, roept de taakgroep hen op een vragenlijst in te vullen. Het invullen kan anoniem en duurt ongeveer 10-15 minuten. Na het invullen van de vragenlijst stuurt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) feedback waarmee apothekers het ter hand stellen van opioïden in de praktijk mogelijk (verder) kunnen optimaliseren.
KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding herzien
De KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is herzien. Deze richtlijn ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De herziene versie kent geen grote inhoudelijke verschillen ten opzichte van de vorige versie uit 2012.
WZOA en VAD stemmen in met cao Apothekers in Dienstverband
De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD) zijn overgegaan tot het ondertekenen van de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe en gemoderniseerde cao heeft een looptijd van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022, en is de opvolger van de cao Apothekers in Dienstverband 2017.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl