Verzameling nieuws declaratiestandaard

KNMP: ter hand stellen ivermectine als coronamedicijn is ongewenst en schadelijk
De terhandstelling van het anti-schurftmiddel ivermectine als coronamedicijn door apothekers is ongewenst en schadelijk. Dit stelt de KNMP. De apothekersorganisatie richt zich daarom op het treffen van maatregelen tegen een gering aantal apothekers dat ivermectine als coronamedicijn ter hand stelt. Daarover staat de KNMP in goed contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Spot over Apotheek.nl op landelijke radio
De landelijke radiozender Sky Radio zendt tot en met 28 december 2021 een radiospot uit over Apotheek.nl. In deze spot worden luisteraars verwezen naar Apotheek.nl, bijvoorbeeld voor extra uitleg.
Ministerie van VWS en expertisecentrum waarschuwen apothekers voor kwetsbaarheid in computersoftware
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, waarschuwen apothekers en andere zorgaanbieders voor een ernstige kwetsbaarheid in de veelgebruikte computersoftware ‘Apache Log4j’. Dat doen zij in een brief gericht aan de KNMP. Deze software kan in verschillende programma’s en systemen zijn verwerkt.
VWS en zorgpartijen in gesprek over overhevelingen epoëtines en patiënten in de eerste lijn
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de KNMP en andere zorgpartijen zijn nog in gesprek over de overhevelingen van erytropoëtische groeifactoren (epoëtines) bij patiënten in de eerste lijn. De eerder aangekondigde patiëntenbrief is verdaagd omdat er nog geen overeenstemming is.
Ontheffing voor zelftesten zonder CE-markeringen geldig tot en met 31 december 2021
De verleende ontheffingen voor antigeenzelftesten zonder CE-markeringen zijn geldig tot en met 31 december 2021. Dat meldt demissionair minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Deze ontheffingsprocedure was begin 2021 nodig omdat er op dat moment geen CE-gemarkeerde zelftesten beschikbaar waren. De ontheffingen worden niet meer verlengd aangezien er veel zelftesten met een CE-markering op de markt zijn.
Coalitieakkoord: inzet op gegevensuitwisseling en Europese onafhankelijkheid geneesmiddelen
Het aanstaande kabinet-Rutte IV zet in op het verbeteren van gegevens- en datauitwisseling tussen zorgaanbieders, en met patiënten. Ook benadrukt het een inzet op Europese onafhankelijkheid (van andere landen) voor genees- en hulpmiddelen. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie op 15 december hebben gepresenteerd. Hoewel de zorgkosten komende jaren doorstijgen, wil het kabinet die gaan afremmen. Die bezuinigingen krijgen nog verdere invullingen, en worden bijvoorbeeld geconcretiseerd in nieuwe zorgakkoorden.
Minister De Jonge gaat onderzoek doen naar vaccinatiebevoegdheid apothekers
Demissionair minister De Jonge (VWS) gaat onderzoek doen naar het wegnemen van drempels zodat apothekers ook zelf vaccinaties kunnen zetten. Dat zegde de bewindspersoon toe tijdens een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In de Tweede Kamer stelden parlementariërs De Vries (VVD) en Paternotte (D66) vragen naar aanleiding van de succesvolle afronding van de eerste vaccinatiepilot in Friesland. Zij zijn enthousiast over een grotere rol voor apothekers bij het fijnmazig vaccineren in de wijken.
PRISMA-symposium 2022 open voor abstracts
Het PRISMA-symposium met de titel ‘Real World Evidence’ vindt plaats op donderdag 19 mei 2022 in Amersfoort. Apothekers kunnen tot 4 april 2022 hun abstracts met resultaten van actueel farmaceutisch praktijkonderzoek indienen. De indeling van de parallelle sessies van het symposium geschiedt op basis van de inzendingen.
Recall Bisolvon, drank voor kinderen met aardbeiensmaak 4 mg/5ml, 125 ml
Genzyme Europe B.V. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Bisolvon, drank voor kinderen met aardbeiensmaak 4 mg/5ml, 125 ml (ZI-nummer: 15636585) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend charge 211007. Andere charges zijn niet bij deze recall betrokken.
NZa publiceert gewijzigde GDV-bekostiging en nieuwe facultatieve prestatie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanpassing van de bekostiging van de terhandstelling van de geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en een nieuwe facultatieve prestatie opgenomen in de regelgeving voor farmaceutische zorg. Dat meldt de toezichthouder op haar website.
Recall Ikervis 1 mg/ml oogdruppels
Santen SA heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Ikervis 1 mg/ml oogdruppels (ZI-nummer 16771400) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft uitsluitend charge 4L41J. Andere charges zijn niet bij deze recall betrokken.
Vaccinatiepilot met Friese apothekers succesvol afgerond
Fijnmazig vaccineren door apothekers in de wijk draagt bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat is de uitkomst van een pilot van Friese apothekers en GGD Fryslân. Daarmee is de pilot succesvol afgerond. Komende maanden gaat GGD Fryslân zich verder richten op het verhogen van de boostervaccinatie- en testcapaciteit. Momenteel voeren GGD GHOR Nederland en apothekersorganisatie KNMP overleg over bredere inzet van apothekers bij het prikken in de wijk.
Tweede Kamer maakt geld vrij voor Kickstart Medicatieoverdracht: VIPP Farmacie start per 2022
De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen waardoor geld wordt vrijgemaakt voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Daardoor start ook het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie officieel op 1 januari 2022. In de eerste fase beginnen leveranciers van apotheekinformatiesystemen met de bouw van informatiestandaarden voor een actueel medicatieoverzicht en de technische ondersteuning van de uitwisseling van labwaarden.
Apotheek.nl scoort een 9.6 en wint voor de vierde keer op rij goud
Apotheek.nl scoort bij de verkiezing ‘Website van het Jaar’ een 9.6 en wint hiermee, net als in 2018, 2019 én 2020, de titel ‘Beste Website’ in de categorie Gezondheid. De award ‘Website van het Jaar‘ is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. Websites worden beoordeeld op inhoud, navigatie, ontwerp en aanbevelingsintentie. De ‘Beste Website’ is de site met de hoogste score op kwalitatieve kenmerken.
IGJ verlengt tijdelijke toestemming om thuis recepten te verwerken
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verlengt opnieuw de tijdelijke toestemming om recepten ook buiten de apotheken te verwerken. Deze tijdelijke toestemming geldt tot 1 juni 2022. Dat meldt de IGJ op haar website. Daardoor kunnen recepten door apothekers(assistenten) vanaf de thuiswerkplek worden verwerkt. Daarnaast wordt ook het online voorschrijven van geneesmiddelen, zonder dat voorschrijver en patiënt elkaar al kenden, verlengd tot 1 juni 2022.
Staatssecretaris Blokhuis: ‘Jaarlijkse medicatie-APK niet voor iedereen noodzakelijk’
Een jaarlijkse controle bij alle patiënten die langdurig medicijnen gebruiken is niet voor iedereen noodzakelijk. Passende zorg en maatwerk zijn van groot belang om patiënten de zorg te bieden die zij nodig hebben. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) in antwoorden op Kamervragen van de leden Van den Berg (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan). Hij verwijst daarbij naar de KNMP en NHG die aangeven dat de meeste winst te behalen is door het doen van tussentijdse checks. ‘Achter de schermen houden apothekers en artsen de medicamenteuze behandeling van patiënten in de gaten; de medicatiebewaking’, aldus Blokhuis. In oktober 2021 bracht het consumentenprogramma Radar een verplichte, jaarlijkse medicatiebeoordeling te berde.
Ministerie: zelftest mag voortaan ook bij milde corona-achtige klachten
Zelftesten zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook geschikt om te gebruiken bij milde corona-gerelateerde klachten. Tot 3 december 2021 was nog het advies aan mensen met corona-gerelateerde klachten om zich direct te laten testen bij de GGD. Dat advies is nu aangepast. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is volgens het ministerie van VWS een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies gelden om zich te laten testen bij de GGD-testlocatie.
FMD scanner tool klaar voor gebruik
De Falsified Medicines Directive (FMD) scanner tool is klaar voor gebruik. Hiermee kunnen apotheekhoudenden hun scanner makkelijker controleren op onjuiste instellingen en waar nodig opnieuw (laten) instellen. Een goed ingestelde scanner is nodig om de controle van verpakkingen op echtheid nauwkeurig te laten verlopen. Daartoe zijn apotheekhoudenden verplicht op grond van de FMD.
Jong Talent Aanmoedigingsprijzen voor vier farmaciestudenten
KNMP-vicevoorzitter Nicole Hunfeld reikte op 29 november de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit aan vier studenten binnen de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) kent deze prijzen toe aan studenten met uitblinkende studieresultaten in het eerste studiejaar van het wetenschappelijk onderwijs. De KNMP is sponsor van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. ‘Het is goed om te zien dat deze faculteiten zulke talentvolle farmaciestudenten opleiden’, aldus Hunfeld.
Herregistratie nog steeds uitgesteld
In verband met de coronacrisis heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl