Verzameling nieuws declaratiestandaard

DSW verhelpt onterechte afkeuring declaratieregels
Zorgverzekeraar DSW heeft de onterechte afkeuring van 2 soorten declaratieregels eind september verholpen. Getroffen apothekers krijgen een nabetaling.
Nieuwe declaratiestandaard: overgrote deel bestanden goedgekeurd
De invoering van de nieuwe declaratiestandaard verloopt voorspoedig. Meer dan 98% van de ingestuurde bestanden bereikte de zorgverzekeraar zonder problemen. Er zijn nog wel aandachtspunten om het declareren soepeler te laten verlopen. Daarom blijft de KNMP nauw samenwerken met de leveranciers.
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid verhoogt voorschotpercentage declaraties juli en augustus
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft na overleg met een aantal ketens en apotheken besloten het voorschotpercentage te verhogen naar 98%. Zij erkennen dat de situatie al vervelend genoeg is en dat de oorzaak van het niet tijdig kunnen verwerken van de declaraties niet bij de apotheek ligt. De verzekeraar stelt het op prijs dat apotheken de impact op de bedrijfsvoering kenbaar hebben gemaakt.
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gaat apotheekdeclaraties juli bevoorschotten
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid betaalt declaraties over de maand juli van € 500,- of meer door middel van bevoorschotting. De regionale zorgverzekeraar geeft aan niet op tijd klaar te zijn voor de invoering van de nieuwe declaratiestandaard.
KNMP: Verstuur zo snel mogelijk declaraties voor juli
Verstuur direct aan het einde van de maand de declaraties voor juli volgens de nieuwe declaratiestandaard. Dat adviseert KNMP-directeur Léon Tinke openbaar apothekers: “Dan is er tijd om eventuele problemen te verhelpen met de leverancier”. Onrust over correct gebruik van AGB-codes is niet nodig: de invoereisen zijn dezelfde als voorheen.
Overgangsperiode voor gecontroleerde invoering nieuwe declaratiestandaard
Tijdens een periode van 3 maanden kunnen declaratiebestanden met kleine technische fouten toch door naar zorgverzekeraars en grijpt een ‘crashteam’ in bij technische weigeringen. Dat heeft de KNMP afgesproken met betrokken partijen over de nieuwe declaratiestandaard die per 1 juli is ingegaan. De KNMP heeft ook een ledenservice opgestart en FAQ’s over de declaratiestandaard gepubliceerd.
Waarborgen ingebouwd voor overgang naar nieuwe declaratiestandaard
De KNMP richt een ledenservice in en houdt toezicht op de ketentesten voor de nieuwe declaratiestandaard die per 1 juli van start gaat. Daarnaast komt er een gecontroleerde overgangsperiode, waarin declaratiebestanden met kleine technische fouten wel door kunnen naar de zorgverzekeraars en een ‘crashteam’ ingrijpt bij technische weigeringen. Dat is de uitkomst van intensief overleg van de KNMP met betrokken partijen.
Veranderingen in declaratieverkeer op koers
De geplande veranderingen in het declaratieverkeer per 1 juli liggen op koers. Dat blijkt uit recent overleg en een rondgang langs betrokken instanties. Wat merkt de apotheker hiervan?

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl