Verzameling nieuws BIG-register

Minder apothekers in BIG-register na herregistratie
Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Per half februari 2017 waren er volgens de cijfers van het CIBG 5.318 apothekers geregistreerd, tegenover 7.230 aan het begin van het jaar. Ook in andere beroepsgroepen in de zorg zijn de aantallen verminderd na de herregistratieverplichting.
Deadline voor herregistratie in BIG-register nadert
De deadline voor de herregistratie in het BIG-register nadert. Het uitvoerend overheidsorgaan CIBG stuurt daarom begin november een laatste oproep aan degenen voor wie de registratie per 1 januari 2017 verloopt. Wie hierop niet reageert, wordt in het nieuwe jaar automatisch uitgeschreven.
10 procent apothekers doet aanvraag voor BIG-herregistratie
Circa 10 procent van de aangeschreven apothekers heeft de herregistratie voor het BIG-register aangevraagd. Het CIBG riep in de zomer van dit jaar bijna 3000 apothekers daartoe op. Inmiddels zijn 272 aanvragen afgehandeld.
KNMP biedt leden korting voor deelname BIG-herregistratietoets
Deelnemers aan de BIG-herregistratietoets van 7 november kunnen aanspraak maken op een korting als ze lid zijn van de KNMP.
Deadlines voor inschrijftermijnen in kader van BIG-herregistratietoets naderen
De deadlines van inschrijftermijnen in het kader van de BIG-herregistratietoets naderen. Apothekers die belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst kunnen zich voor 1 augustus melden bij PAOFarmacie. De informatieochtend op 19 september in Aristo (Utrecht) is ter oriëntatie op de toets voor het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Deze vindt plaats op 7 november 2016.
Herregistratie BIG: Goed nieuws voor promovendi
Promotiewerkzaamheden die betrekking hebben op de uitoefening van een beroep dat is genoemd in artikel 3 van de Wet BIG, kunnen ook voor apothekers aangemerkt worden als gelijkgestelde werkzaamheden. De urennorm voor de gelijkgestelde werkzaamheden is gelijk aan de urennorm voor herregistratie op basis van reguliere werkervaring. Dit staat in het aangepaste beoordelingskader voor de herregistratie van het BIG-register.
Helft kandidaten zakt voor eerste BIG-toets
Van de 39 apothekers die in mei de eerste toets voor de BIG-herregistratie hebben gemaakt, zijn er 20 geslaagd. Dat heeft de BIG-examencommissie laten weten. Als de commissie niet 12 van de 70 vragen had geschrapt, zou het aantal geslaagden lager zijn.
Openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers: geen actie nodig voor BIG-herregistratie
Openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers met een inschrijving in het specialistenregister, die onlangs een mail met bijlage hebben ontvangen van het CIBG over de BIG-herregistratie, hoeven geen actie te ondernemen. Abusievelijk zijn zij door deze uitvoerende instantie van VWS per mail benaderd met een oproep over de BIG-herregistratie. Dit heeft voor veel verwarring gezorgd.
Laatste kans op maximale ledenkorting toets BIG-herregistratie
Apothekers die zich via de toets van PAOFarmacie willen kwalificeren voor de BIG-herregistratie kunnen tot en met 13 april een beroep doen op de KNMP-ledenkorting. PAOFarmacie houdt op 23 mei en 7 november van dit jaar herregistratietoetsen voor het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het betreft een meerkeuzetoets van 70 vragen op het kennisniveau van een vierdejaarsstudent.
Deadlines naderen voor BIG-herregistratie
Voor apothekers die zich willen herregistreren voor het BIG-register komen de deadlines in zicht. Op 23 mei is er een toets die toegang biedt tot een herregistratie van wederom 5 jaar per 1 januari 2017. Ook op 7 november is er nog gelegenheid het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen.
Afgestudeerd voor 2012? Aanvraag BIG-herregistratie vóór 1 januari 2017
Apothekers die op 1 januari 2012 in het BIG-register stonden ingeschreven, moeten voor 1 januari 2017 hun herregistratie hebben aangevraagd. Dit kan op basis van relevante werkervaring. Apothekers die niet voldoen aan de werkervaringseisen en die toch registratie willen behouden, moeten tijdig de toets BIG-Herregistratie afleggen. Alleen geregistreerden mogen de titel apotheker gebruiken. Net als alle zorgverleners moeten apothekers zich elke 5 jaar laten herregistreren.
Herregistratie BIG-register voor 2017: voldoen aan eisen
Als u op 1 januari 2012 als apotheker stond ingeschreven in het BIG-register, moet u op 1 januari 2017 voldoen aan de eisen voor herregistratie. U kunt in het beoordelingskader nalezen of uw werkzaamheden meetellen voor herregistratie. Verricht u werkzaamheden die niet meetellen? Dan kunt u een Periodiek Registratie Certificaat halen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl