Verzameling nieuws BIG-register

Minister Bruins: niet handhaven op zichtbaar voeren BIG-nummer
Minister Bruins heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gevraagd na 1 april 2019 niet te handhaven op de verplichting om het BIG-nummer te vermelden. Eerst dient het overleg en de nadere besluitvorming plaats te vinden over de situaties waarin het BIG-nummer moet worden vermeld. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.
KNMP: stel vermelding BIG-nummer uit
De uitvoering van de wijziging in de Wet BIG dient te worden uitgesteld. Dat stellen KNMP en een tiental partijen in een gezamenlijke brief aan minister De Jonge (VWS). Door een wijziging in de Wet BIG zijn alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht om hun BIG-nummer actief bekend te maken. De KNMP pleit er samen met KNMG, KNMT, KNOV, KNGF, V&VN, ANT, NAPA, de BoZ-partijen en OVAL voor om de inwerkingtreding te verdagen.
Nieuwe intervisiebegeleiders zijn klaar om te coachen
Negen apothekers staan klaar om intervisiegroepen van collega’s te begeleiden als coach. Hun profielen zijn nu in te zien voor leden op KNMP.nl.
Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II
Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl