Verzameling nieuws BIG-register

Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II
Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.
Minder apothekers in BIG-register na herregistratie
Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Per half februari 2017 waren er volgens de cijfers van het CIBG 5.318 apothekers geregistreerd, tegenover 7.230 aan het begin van het jaar. Ook in andere beroepsgroepen in de zorg zijn de aantallen verminderd na de herregistratieverplichting.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl