Verzameling nieuws BIG-register

Minder apothekers in BIG-register na herregistratie
Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Per half februari 2017 waren er volgens de cijfers van het CIBG 5.318 apothekers geregistreerd, tegenover 7.230 aan het begin van het jaar. Ook in andere beroepsgroepen in de zorg zijn de aantallen verminderd na de herregistratieverplichting.
Deadline voor herregistratie in BIG-register nadert
De deadline voor de herregistratie in het BIG-register nadert. Het uitvoerend overheidsorgaan CIBG stuurt daarom begin november een laatste oproep aan degenen voor wie de registratie per 1 januari 2017 verloopt. Wie hierop niet reageert, wordt in het nieuwe jaar automatisch uitgeschreven.
10 procent apothekers doet aanvraag voor BIG-herregistratie
Circa 10 procent van de aangeschreven apothekers heeft de herregistratie voor het BIG-register aangevraagd. Het CIBG riep in de zomer van dit jaar bijna 3000 apothekers daartoe op. Inmiddels zijn 272 aanvragen afgehandeld.
KNMP biedt leden korting voor deelname BIG-herregistratietoets
Deelnemers aan de BIG-herregistratietoets van 7 november kunnen aanspraak maken op een korting als ze lid zijn van de KNMP.
Deadlines voor inschrijftermijnen in kader van BIG-herregistratietoets naderen
De deadlines van inschrijftermijnen in het kader van de BIG-herregistratietoets naderen. Apothekers die belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst kunnen zich voor 1 augustus melden bij PAOFarmacie. De informatieochtend op 19 september in Aristo (Utrecht) is ter oriëntatie op de toets voor het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Deze vindt plaats op 7 november 2016.
Herregistratie BIG: Goed nieuws voor promovendi
Promotiewerkzaamheden die betrekking hebben op de uitoefening van een beroep dat is genoemd in artikel 3 van de Wet BIG, kunnen ook voor apothekers aangemerkt worden als gelijkgestelde werkzaamheden. De urennorm voor de gelijkgestelde werkzaamheden is gelijk aan de urennorm voor herregistratie op basis van reguliere werkervaring. Dit staat in het aangepaste beoordelingskader voor de herregistratie van het BIG-register.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl