Verzameling nieuws astma/COPD

KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw open voor commentaar
De KNMP-conceptrichtlijn Astma staat voor de tweede keer open voor commentaar. Door een grote herziening in de internationale richtlijn Global Initiative for Asthma (GINA guidelines) is de KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw geactualiseerd. KNMP-leden en wetenschappelijke zorgkoepels kunnen tot 6 september 2021 hun commentaar geven.
KNMP organiseert workshops over toepassen richtlijnen GDV en Astma
De KNMP organiseert een tiental workshops voor apothekers om de herziene KNMP-richtlijn geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en de nieuwe richtlijn Astma te toetsen op toepassing en haalbaarheid. De coronaproof workshops vinden voor beide richtlijnen op vijf locaties in het land plaats in de periode van 27 oktober tot en met 26 november.
Richtlijnen Pijn bij kanker en Pijn bij gevorderde COPD en hartfalen beschikbaar
De herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker is gereed. In de herziening ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een geheel nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.
Theofylline verdwijnt in 2020 definitief van de Nederlandse markt
Fabrikant Mylan haalt binnenkort alle doseringen van theofylline definitief uit de handel, meldt KNMP Farmanco. Apothekers kunnen, mits zij een artsenverklaring hebben, dit geneesmiddel nog wel uit het buitenland importeren. Zij dienen dan afspraken te maken met de zorgverzekeraar over het verrekenen van de kosten voor import.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl