Verzameling nieuws astma/COPD

Salbutamol-inhalator Sandoz mag op de markt blijven
De klachten over de salbutamol-inhalator van Sandoz kunnen niet aan het product zelf worden toegeschreven. Dat is de conclusie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), op basis van onderzoek na meldingen dat deze astma-inhalator minder goed werkt. Wel is de omzetting van veel astma- en COPD-patiënten in korte tijd, naar dit type inhalator, een mogelijke verklaring voor het aantal klachten.
CBG: nader onderzoek naar werkzaamheid salbutamol Sandoz
Nader onderzoek naar salbutamol aërosol 100 microgram/dosis van de firma Sandoz is nodig. Dit laat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) weten op zijn website. Er is nog geen duidelijke oorzaak gevonden van de meldingen over een kleiner effect van het middel.
Splitsing contra-indicatieaard Astma/COPD in G-Standaard
Per februari 2015 is in de G-Standaard contra-indicatieaard (CI-aard) astma/COPD gesplitst in de CI-aarden astma en COPD. De bewakingen en bewakingsnummers voor de CI-aarden astma/COPD, astma en COPD zijn voorlopig gelijk. In 2015 worden voor de CI-aarden astma en COPD aparte bewakingen opgenomen.
Nieuw! Eenduidige gebruiksaanwijzing inhalatiemedicatie
70% van de astma/COPD-patiënten maakt fouten bij het inhaleren van medicatie. Dit kan leiden tot meer medicatiegebruik, bijwerkingen en ziekenhuisopnamen. Eenduidige uitleg van inhalatorgebruik is belangrijk. De Long Alliantie Nederland, waar de KNMP onderdeel van uitmaakt, ontwikkelde onlangs gebruiksaanwijzingen voor inhalatiemedicatie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl