Regeldruk in het nieuws

Zorgverleners: ruim zestig te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie
Een einde aan oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd. Een greep uit de ruim zestig regels die wat betreft zorgverleners uit zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – moeten worden geschrapt.
Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen
Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.
Overeenkomst IGJ en SFK met handtekeningen bezegeld
Josée Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en manager Ronald van der Vaart van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) hebben met hun handtekeningen een eerder gesloten overeenkomst bevestigd. Dankzij een tool van de SFK kunnen apothekers voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door IGJ.
KNMP gaat gestaag door met aanpak regeldruk
De KNMP gaat gestaag door met de aanpak van regeldruk. Er spelen diverse initiatieven, waarbij de apothekersorganisatie is betrokken. Een actueel voorbeeld van een vereenvoudiging van administratieve lasten is dat apothekers bij geneesmiddeltekorten niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring hoeven aan te vragen.
Rapportage IMM-recepten voortaan digitaal
Apothekers mogen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit kan via een tool van de SFK, indien de apotheker daarvoor toestemming geeft. Dit zijn de KNMP en de IGJ overeengekomen.
Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk apothekers
Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.
‘Administratieve lasten in de farmaceutische zorg kunnen en moeten omlaag’
Ondanks inspanningen van de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en andere organisaties zijn de administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.
Pleidooi van KNMP en ZN voor heldere voorwaarden in Bijlage 2
Een jaarlijkse actualisatie van de Bijlage 2-voorwaarden, waarbij het streven is voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen. Dit is een van de verbetervoorstellen die de KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doen in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS. Beide partijen streven naar een vermindering van de regeldruk in de openbare farmacie. Bijlage 2 staat in het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ hoog genoteerd als een administratieve last.
Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten
Het project van de KNMP met de VJA en VWS om papieren patiëntendossiers om te zetten in digitale dossiers is afgerond met een handreiking digitaliseren van patiëntendossiers. De administratieve lasten worden hiermee verder teruggedrongen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl