Regeldruk in het nieuws

Coalitieakkoord: inzet op gegevensuitwisseling en Europese onafhankelijkheid geneesmiddelen
Het aanstaande kabinet-Rutte IV zet in op het verbeteren van gegevens- en datauitwisseling tussen zorgaanbieders, en met patiënten. Ook benadrukt het een inzet op Europese onafhankelijkheid (van andere landen) voor genees- en hulpmiddelen. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en de ChristenUnie op 15 december hebben gepresenteerd. Hoewel de zorgkosten komende jaren doorstijgen, wil het kabinet die gaan afremmen. Die bezuinigingen krijgen nog verdere invullingen, en worden bijvoorbeeld geconcretiseerd in nieuwe zorgakkoorden.
Minister De Jonge: ‘Actiepunten (Ont)Regel de Zorg sluiten niet volledig aan bij knelpunten apothekers’
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meldt dat actiepunten uit het programma (Ont)Regel de Zorg niet volledig aansloten bij de belangrijkste knelpunten die apothekers ervaren. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer over een overheidsinitiatief om regeldruk in de farmacie te verminderen. Dat programma eindigt deze maand. Uit het eindrapport komt onder meer naar voren dat het preferentiebeleid en leverbaarheid van geneesmiddelen een grote rol spelen in ervaren regeldruk. Deze twee dossiers kwamen bij (Ont)Regel de Zorg onvoldoende aan bod.
Apothekers ervaren meer regeldruk
Apothekers ervaren meer regeldruk. Dit blijkt uit het eindrapport van het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat de bewindspersonen van VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Tijdens twee meetmomenten in 2019 en 2020 zijn zorgprofessionals door onderzoeksbureau KPMG gevraagd naar de effecten van de actiepunten uit het actieplan van VWS om de regeldruk te verminderen. In de farmacie lijken de acht actiepunten nog niet bij te dragen aan het verminderen van de ervaren regeldruk.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl