Regeldruk in het nieuws

Pleidooi van KNMP en ZN voor heldere voorwaarden in Bijlage 2
Een jaarlijkse actualisatie van de Bijlage 2-voorwaarden, waarbij het streven is voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen. Dit is een van de verbetervoorstellen die de KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doen in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS. Beide partijen streven naar een vermindering van de regeldruk in de openbare farmacie. Bijlage 2 staat in het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ hoog genoteerd als een administratieve last.
KNMP en VJA werken aan handvatten voor digitaliseren patiëntendossiers
De KNMP en de Vereniging Jonge Apothekers (VJA) werken aan praktische handvatten voor het digitaliseren van patiëntendossiers. Tijdens de inspiratiebijeenkomst Innovatieplaats Cure presenteerde de KNMP het project ‘digitaliseren papieren patiëntendossiers’. Een digitaal patiëntendossier vermindert de administratieve lasten in de apotheek en apothekers kunnen hun gehuurde opslagruimtes opzeggen.
Weer voortgang in traject administratieve lastenverlichting
Er is wederom voortgang geboekt in het traject van de administratieve lastenverlichting voor de apotheker. De afspraken die zijn gemaakt over het herstellen van de samenhang tussen huisartsenzorg en farmaceutische zorg na Het Roer Gaat Om, zijn op één overzichtelijke pagina terug te vinden.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl