Regeldruk in het nieuws

Pleidooi van KNMP en ZN voor heldere voorwaarden in Bijlage 2
Een jaarlijkse actualisatie van de Bijlage 2-voorwaarden, waarbij het streven is voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen. Dit is een van de verbetervoorstellen die de KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doen in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS. Beide partijen streven naar een vermindering van de regeldruk in de openbare farmacie. Bijlage 2 staat in het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ hoog genoteerd als een administratieve last.
KNMP en VJA werken aan handvatten voor digitaliseren patiëntendossiers
De KNMP en de Vereniging Jonge Apothekers (VJA) werken aan praktische handvatten voor het digitaliseren van patiëntendossiers. Tijdens de inspiratiebijeenkomst Innovatieplaats Cure presenteerde de KNMP het project ‘digitaliseren papieren patiëntendossiers’. Een digitaal patiëntendossier vermindert de administratieve lasten in de apotheek en apothekers kunnen hun gehuurde opslagruimtes opzeggen.
Weer voortgang in traject administratieve lastenverlichting
Er is wederom voortgang geboekt in het traject van de administratieve lastenverlichting voor de apotheker. De afspraken die zijn gemaakt over het herstellen van de samenhang tussen huisartsenzorg en farmaceutische zorg na Het Roer Gaat Om, zijn op één overzichtelijke pagina terug te vinden.
KNMP is positief over eerste resultaten regeldruk
KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent is positief gestemd over de eerste resultaten die in het kader van de administratieve lastenverlichting in de eerstelijnszorg zijn bereikt: ‘Maar we zijn er nog niet. Het is een mooi begin en ik heb er vertrouwen in dat we voortgang zullen boeken.’ Minister Edith Schippers van VWS ontving woensdag 25 mei van Zorgverzekeraars Nederland en zorgverleners de resultaten en afspraken die zijn gemaakt om de regeldruk te beperken.
Voorstel digitalisering papieren patiëntendossiers opgenomen in Innovatieplaats Cure VWS
Het voorstel van apothekers om papieren dossiers digitaal op te slaan, is opgenomen in de Innovatieplaats Cure van VWS, een onderdeel van de regeldrukaanpak in de zorg. Dat heeft het ministerie 21 april laten weten aan de KNMP, die het voorstel indiende.
Afspraken administratieve lastenvermindering in de farmacie in de maak
Begin april 2016 ligt er een eerste set aan afspraken om de administratieve lasten in de farmacie terug te dringen. Hiertoe is er een werkgroep gestart met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, apothekers, apotheekhoudende huisartsen, het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Indicatie via code op recept voor hulpmiddelen
Huisartsen moeten op recepten voor hulpmiddelen de indicatie via een code vermelden. Dit is een nieuwe afspraak in het traject voor administratieve lastenvermindering bij huisartsen, zo meldt de website Hetroergaatom.nl. Apotheken hebben de indicatie op het recept voor bijvoorbeeld dieetproducten, verbandmiddelen en incontinentiemateriaal nodig om de rechtmatigheid van te leveren zorg te onderbouwen.
Toezegging zorgverzekeraars aan KNMP: apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het verzoek van de KNMP gehonoreerd om te waarborgen dat apothekers niet de dupe worden van de administratieve-lastenverlichting voor huisartsen door de actie ‘Het roer moet om’. De KNMP is blij met de toezegging van ZN, die aansluit bij het ingezette beleid om de regeldruk in de apotheek terug te dringen. Hiertoe gaat in januari een gezamenlijke werkgroep Farmacie van ZN en KNMP van start.
Bijzonder hoge regeldruk apotheken kan en moet lager
De gemiddelde regeldruk bij apotheken is met 28% van de praktijkkosten bijzonder hoog. Deze kan en moet dalen, zodat apotheken meer tijd hebben voor zorg. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden’ van SIRA Consulting in opdracht van de KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling. De komende periode formuleren partijen met elkaar een actieplan om de regeldruk terug te brengen. Zorgverzekeraars Nederland, het Adviescollege Toetsing Regeldruk en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, werken ook mee aan dit project.
Overleg van start om verschuiving regeldruk naar apotheek te voorkomen
Op verzoek van de KNMP zal een tripartite overleg tussen apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars van start gaan om te voorkomen dat de regeldruk van de huisartsen verschuift naar de apotheek. Dat is de uitkomst van overleg bij Zorgverzekeraars Nederland over vermindering van regeldruk in de eerste lijn, dat werd gehouden naar aanleiding van de huisartsenactie ‘Het roer moet om’.
Actie ‘Het roer moet om’ van huisartsen krijgt vervolg voor apothekers
De actie ‘Het roer moet om’, voor administratieve lastenverlichting bij huisartsen, krijgt een vervolg voor apothekers. Dit heeft Bas van den Dungen, DG Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, deze week toegezegd in een bestuurlijk overleg met de KNMP. Hierbij kan een snelle doorstart gemaakt worden dankzij het traject ‘Minder regels, meer zorg’ dat de KNMP eerder dit jaar heeft opgepakt in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende afdeling.
ZN nodigt eerstelijns zorgverleners uit voor overleg vermindering bureaucratie
Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) André Rouvoet heeft alle voorzitters en directeuren van de eerstelijns-koepelorganisaties uitgenodigd voor een gesprek over vermindering van de bureaucratie. Na het akkoord met huisartsen wil ZN brede afspraken maken over vermindering van de regeldruk met apothekers, tandartsen, wijkverpleegkundigen en andere eerstelijns zorgverleners.
Ministerie organiseert actiedag 'Merkbaar minder regeldruk'
Het ministerie van VWS organiseert woensdag 28 oktober de actiedag 'Merkbaar minder regeldruk', in het bijzonder voor zorgprofessionals zoals apothekers. Met deze bijeenkomst maakt VWS een begin met de aanpak van de doorgeschoten regeldruk in de zorg. Minister Schippers is aanwezig tijdens deze dag in Amersfoort.
Minister Schippers: Forse verlichting bureaucratie en administratieve lasten in de zorg
Het herhalen van machtigingen bij chronisch patiënten is vanaf 1 januari 2016 niet meer nodig. Dat geldt ook voor weekuitgiften. Daarnaast vervallen de formulieren bij rookstopmedicatie, verbandmiddelen en dieetvoeding. De vermelding ‘Medische Noodzaak’ op een recept volstaat. Dat schrijft minister Schippers in haar brief aan de Tweede Kamer op 5 oktober over de gemaakte afspraken naar aanleiding van de actie ‘Het roer moet om’ voor betere samenwerking in de huisartsenzorg. De afspraken tussen huisartsen en VWS moeten leiden tot substantiële vermindering van regeldruk.
KNMP: ‘Hoge werkdruk omdat apothekers ondanks bezuinigingen steeds meer moeten doen’
De werkdruk onder apothekers is zo hoog omdat zij steeds meer moeten doen voor minder geld. Dit laat de KNMP weten aan BNR Radio in reactie op onderzoek van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, waaruit blijkt dat 60% van de apothekers geregeld werkt op zijn of haar vrije dag en 1 op de 5 apothekers meer werkt dan 50 uur per week.
Gezamenlijk actieplan voor minder regeldruk in farmacie
De KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling hebben de handen ineengeslagen om de regeldruk in de farmacie terug te dringen. Dit naar aanleiding van signalen die deze organisaties hierover krijgen en de ambities van apotheekhoudenden om meer tijd aan patiëntenzorg te kunnen besteden. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.
Zorgprofessionals zuchten onder verstikkende bureaucratie
Zorgprofessionals zijn bevlogener dan de gemiddelde werkende Nederlander, maar wel op zoek naar een andere baan. Belangrijke reden daarvoor is de verstikkende bureaucratie en regeldruk vanuit zorgverzekeraars. Dat blijkt uit het Nationaal Welzijnsonderzoek Zorg van VvAA en onderzoeksbureau Triple-i Human Capital.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl