Regeldruk in het nieuws

Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen
Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.
Overeenkomst IGJ en SFK met handtekeningen bezegeld
Josée Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en manager Ronald van der Vaart van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) hebben met hun handtekeningen een eerder gesloten overeenkomst bevestigd. Dankzij een tool van de SFK kunnen apothekers voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door IGJ.
KNMP gaat gestaag door met aanpak regeldruk
De KNMP gaat gestaag door met de aanpak van regeldruk. Er spelen diverse initiatieven, waarbij de apothekersorganisatie is betrokken. Een actueel voorbeeld van een vereenvoudiging van administratieve lasten is dat apothekers bij geneesmiddeltekorten niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring hoeven aan te vragen.
Pleidooi van KNMP en ZN voor heldere voorwaarden in Bijlage 2
Een jaarlijkse actualisatie van de Bijlage 2-voorwaarden, waarbij het streven is voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen. Dit is een van de verbetervoorstellen die de KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doen in een gezamenlijke brief aan het ministerie van VWS. Beide partijen streven naar een vermindering van de regeldruk in de openbare farmacie. Bijlage 2 staat in het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ hoog genoteerd als een administratieve last.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl