Nieuws eerste-terhandstellingsgesprek

Verduidelijkte NZa-prestatie GDV per 1 januari 2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de bekostigingsregels voor de farmaceutische zorg verduidelijkt met ingang van 1 januari 2020. Voor de terhandstelling van een GDV laat de NZa hun regelgeving nu beter aansluiten bij de KNMP-richtlijn.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl