Nieuws eerste-terhandstellingsgesprek

Informatiekaartjes ‘De eerste keer’ wegens grote vraag herdrukt
De informatiekaartjes ‘De eerste keer’ – over de eerste uitgiftebegeleiding – zijn wegens grote vraag herdrukt. De kaartjes van A5-formaat zijn, net als de wachtkamerkrant en de posters, nog steeds gratis te bestellen voor KNMP-leden.
Wachtkamerkranten 'De eerste keer' op, herdruk binnenkort beschikbaar
Door de grote vraag naar wachtkamerkranten behorend bij de campagne ‘De eerste keer’ is de huidige voorraad ‘uitverkocht’. De kranten worden met spoed bijgedrukt.
Vernieuwde publieksinformatie ‘De eerste keer’ over eerste uitgifte beschikbaar
De vernieuwde publieksinformatie ‘De eerste keer’ over de eerste uitgifte is te bestellen voor KNMP-leden. De KNMP ontwikkelde een wachtkamerkrant, posters, een animatie en een narrowcast voor de patiënt. De al bestaande patiëntenkaartjes en de gesprekshulp voor het apotheekteam zijn herzien. Dit gebeurde in aansluiting op afspraken met de NZa, nadat deze de ‘knip’ uit de eerste terhandstelling had gehaald. Onderstaande informatie is tot stand gekomen na consultatie van onder meer de WSO, de LOA, de Consumentenbond, de NPCF, ZN en praktijkapothekers.
Veel klachten over kosten begeleidingsgesprek
De meest voorkomende klacht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek betrof in 2014 de kosten van het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De commissie ontving in 2014 een recordaantal schriftelijke klachten (90). Bij ruim een derde daarvan (32%) ging het om klachten met financiële aspecten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl