Nieuws eerste-terhandstellingsgesprek

Informatiekaartjes ‘De eerste keer’ wegens grote vraag herdrukt
De informatiekaartjes ‘De eerste keer’ – over de eerste uitgiftebegeleiding – zijn wegens grote vraag herdrukt. De kaartjes van A5-formaat zijn, net als de wachtkamerkrant en de posters, nog steeds gratis te bestellen voor KNMP-leden.
Wachtkamerkranten 'De eerste keer' op, herdruk binnenkort beschikbaar
Door de grote vraag naar wachtkamerkranten behorend bij de campagne ‘De eerste keer’ is de huidige voorraad ‘uitverkocht’. De kranten worden met spoed bijgedrukt.
Vernieuwde publieksinformatie ‘De eerste keer’ over eerste uitgifte beschikbaar
De vernieuwde publieksinformatie ‘De eerste keer’ over de eerste uitgifte is te bestellen voor KNMP-leden. De KNMP ontwikkelde een wachtkamerkrant, posters, een animatie en een narrowcast voor de patiënt. De al bestaande patiëntenkaartjes en de gesprekshulp voor het apotheekteam zijn herzien. Dit gebeurde in aansluiting op afspraken met de NZa, nadat deze de ‘knip’ uit de eerste terhandstelling had gehaald. Onderstaande informatie is tot stand gekomen na consultatie van onder meer de WSO, de LOA, de Consumentenbond, de NPCF, ZN en praktijkapothekers.
KNMP-campagne over eerste uitgifte: ‘De eerste keer’
De KNMP start in januari 2016 de publiekscampagne ‘De eerste keer’ om uit te leggen wat de apotheker doet bij de terhandstelling met begeleidingsgesprek. Dit gebeurt in aansluiting op afspraken met de NZa, nadat deze de zogenoemde knip uit de eerste terhandstelling had gehaald. De campagne komt tot stand na consultatie van onder meer de WSO, de LOA, de Consumentenbond, de NPCF, ZN en praktijkapothekers.
Veel klachten over kosten begeleidingsgesprek
De meest voorkomende klacht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek betrof in 2014 de kosten van het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De commissie ontving in 2014 een recordaantal schriftelijke klachten (90). Bij ruim een derde daarvan (32%) ging het om klachten met financiële aspecten.
Begeleidingsgesprek niet meer apart op de nota
Per 2016 zal het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen niet meer apart op de nota vermeld worden. Vanaf volgend jaar staat op de rekening of het een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ betreft. Dat heeft de NZa bekendgemaakt. De KNMP is verheugd over het besluit van de zorgautoriteit.
Minister Schippers: ‘Andere vergoeding van apotheker bespreekbaar’
“Als deze manier van vergoeden discussies oproept, moeten we een andere manier vinden.” Dat zegt minister Schippers over het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel.
Publiciteit over agressie aan de balie brengt KNMP-overleg in stroomversnelling
De KNMP ziet in de hausse aan publiciteit over de toegenomen agressie aan de apotheekbalie door het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel aanleiding voor overleg met diverse stakeholders. Het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Consumentenbond (CB) hebben alle in de Volkskrant aangegeven dat de splitsing in het tarief voor de eerste uitgifte niet werkt.
Kamervragen Voortman (GroenLinks) en Dik-Faber (ChristenUnie) over toenemende agressie tegen apothekersassistenten
Tweede Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Dik-Faber (ChristenUnie) hebben minister Schippers (VWS) Kamervragen gesteld over de toenemende agressie ten aanzien van apothekersassistenten. Op 15 juli berichtte de NOS dat bijna de helft van de apothekersassistenten wekelijks of dagelijks agressie van patiënten ondervindt door de kosten van het verplichte gesprek bij de verstrekking van een nieuw medicijn.
Landelijke media-aandacht voor agressie tegen apothekersassistenten
Het NOS-item van woensdagochtend 14 juli, waarin aandacht werd besteed aan de toegenomen agressie in de apotheek, is door de media breed overgenomen.
Apothekersassistenten bedreigd door toenemende agressie door kosten medicijnverstrekking
Bijna de helft van de apothekersassistenten ondervindt wekelijks of dagelijks agressie van patiënten door de kosten van het verplichte gesprek bij de verstrekking van een nieuw medicijn. Dat is vijf keer zoveel als vóór 1 januari 2014, toen dit gesprek nog niet apart in rekening werd gebracht. Assistenten worden zelfs geïntimideerd en bedreigd. Dat blijkt uit een peiling onder 741 apothekersassistenten, uitgevoerd door het onafhankelijke SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in opdracht van de apothekersorganisatie KNMP.
Peiling onder apothekersassistenten over Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy start in samenwerking met de KNMP een peiling onder apothekersassistenten over hun ervaringen met het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (BNG). Er zijn signalen dat het apart vermelden van de kosten van het begeleidingsgesprek op de nota van de patiënt veel discussie veroorzaakt aan de balie.
Schippers: ‘Gesprek is verplicht bij de eerste uitgifte’
“Apothekers zijn verplicht het begeleidingsgesprek eerste uitgifte te voeren. Anders mogen ze het geneesmiddel niet meegeven.” Dat zei VWS-minister Edith Schippers tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid woensdag in de Tweede Kamer.
Opzienbarende uitspraak Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
De patiënt die weigerde te betalen voor het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel krijgt van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen gelijk. De verzekeraar moet betalen omdat de apotheker de patiënt niet heeft verteld over deze kosten. KNMP-jurist Frans Moss noemt de uitspraak ‘opzienbarend’.
Spelregels transparantie nu in overzichtelijke folder
‘Welke informatie moet ik aan mijn patiënten geven over prijzen, klachten en facturen?’ Die vraag ontvangt de KNMP regelmatig. De NZa en KNMP ontwikkelden daarom gezamenlijk een folder. Hiermee kunnen u en uw team eenvoudig nagaan welke spelregels er gelden voor de informatievoorziening in uw apotheek aan patiënten.
KNMP en ouderen op de bres voor goed medicatiebeleid
Haal de medicatiebeoordeling en het eerste-uitgiftegesprek uit het verplichte eigen risico. Dat bepleit de KNMP samen met ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG in een brief aan de Tweede Kamer.
Consumentenbond kritisch over eerste uitgiftegesprek
De Consumentenbond deed onderzoek naar de wijze waarop apotheken het eerste uitgiftegesprek voeren. De bond meldt dat apotheken niet zouden voldoen aan het volledig voeren van het eerste uitgiftegesprek, maar wel de kosten hiervoor bij de patiënten in rekening brachten.
KNMP en ZN: Zorg in de apotheek meer zichtbaar
Sinds dit jaar vragen patiënten aan de balie van de apotheek naar de kosten van de eerste medicijnverstrekking. Deze patiënten zijn onaangenaam verrast door de afrekening waarop kosten staan vermeld van de zogeheten ‘eerste uitgifte’. Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland vinden het van belang om te melden dat dergelijke kosten niet ‘nieuw’ of ‘extra’ zijn. De bedragen werden altijd al in rekening gebracht en zijn gebaseerd op contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en apothekers.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl