Nieuws eerste-terhandstellingsgesprek

Veel klachten over kosten begeleidingsgesprek
De meest voorkomende klacht bij de Klachtencommissie Openbare Apotheek betrof in 2014 de kosten van het Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Klachtencommissie Openbare Apotheek. De commissie ontving in 2014 een recordaantal schriftelijke klachten (90). Bij ruim een derde daarvan (32%) ging het om klachten met financiële aspecten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl