Medicijnafval

Inzameling medicijnafval is ratjetoe
Persbericht | De inzameling van medicijnafval in Nederland is een ratjetoe. In een kwart van de gemeenten zijn apothekers gedwongen het ingezamelde consumentenafval zelf te vervoeren. Dit is in strijd met de wet. Bijna de helft van de apotheken betaalt aan commerciële afvalverwerkingsbedrijven tot 7.500 euro per jaar, zo blijkt uit een onderzoek van de apothekersorganisatie KNMP. ‘Dit geld wordt rechtstreeks aan de zorg onttrokken’, zegt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. ‘Dat gaat ten koste van de farmaceutische zorg aan de patiënt.’
Welke gemeente hanteert hoogste tarief voor overtollige geneesmiddelen?
De KNMP is benieuwd welke gemeenten in Nederland de hoogste tarieven hanteren voor het in ontvangst nemen van overtollige geneesmiddelen. Moet u als apotheker bij uw gemeente fors betalen indien u overbodige geneesmiddelen aanbiedt? Geef het door via communicatie@knmp.nl.
Welke apotheken ervaren problemen met inname medicijnafval?
De KNMP doet nogmaals een oproep aan apothekers om te laten weten of zij tegen problemen aanlopen bij de afvoer van overtollige geneesmiddelen. Om welke specifieke problemen gaat het? Moet u als apotheker bijvoorbeeld betalen aan de gemeente indien u overbodige geneesmiddelen aanbiedt? Geef het door via communicatie@knmp.nl.
Gemeenten laten apothekers opdraaien voor medicijnafval
Persbericht | Er zijn gemeenten in Nederland die de apotheker volledig laten opdraaien voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval dat patiënten bij hun apotheek inleveren. Hierdoor lekken zorggelden van de apotheek rechtstreeks in de kas van private afvalverwerkers. Zo betalen apothekers uit Almere gezamenlijk tienduizenden euro’s per jaar voor de verwerking van het Klein Chemisch Afval (KCA).
Minister Schultz gaat met gemeenten in gesprek over kosten medicijnafval voor apotheken
Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) gaat met gemeenten in gesprek over de kosten die apothekers moeten betalen voor medicijnafval. Dit zegt de minister na kritische vragen van Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) in het debat over water. De KNMP heeft deze kwestie aan de orde gesteld in een brief aan de commissie Infrastructuur en Milieu.
Voorbeeldbrieven beschikbaar voor apotheken die betalen voor medicijnafval
Op de website van de KNMP zijn 2 voorbeeldbrieven beschikbaar voor apothekers die zich tot hun gemeente willen wenden over het onderwerp medicijnafval. Er is een brief voor apothekers die de kosten voor afvoer en verwerking volledig moeten dragen en er is een brief voor apothekers die het afval zelf moeten afvoeren.
Kamervragen ChristenUnie: gemeenten moeten apotheker niet op laten draaien voor medicijnafval
De ChristenUnie vindt niet dat de apotheker moet opdraaien voor de kosten bij inzameling van particulier medicijnafval. Dat stelt Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid, in schriftelijke Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Oproep Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): inzameling medicijnafval in orde?
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in communicatie richting haar leden aandacht gevraagd voor het gescheiden inzamelen en verwerken van medicijnafval in de gemeente. VNG roept gemeenten op om na te gaan of de gescheiden inzameling en verwerking van medicijnafval op orde is of dat er actie moet komen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl