Medicijnafval

Welke gemeente hanteert hoogste tarief voor overtollige geneesmiddelen?
De KNMP is benieuwd welke gemeenten in Nederland de hoogste tarieven hanteren voor het in ontvangst nemen van overtollige geneesmiddelen. Moet u als apotheker bij uw gemeente fors betalen indien u overbodige geneesmiddelen aanbiedt? Geef het door via communicatie@knmp.nl.
Welke apotheken ervaren problemen met inname medicijnafval?
De KNMP doet nogmaals een oproep aan apothekers om te laten weten of zij tegen problemen aanlopen bij de afvoer van overtollige geneesmiddelen. Om welke specifieke problemen gaat het? Moet u als apotheker bijvoorbeeld betalen aan de gemeente indien u overbodige geneesmiddelen aanbiedt? Geef het door via communicatie@knmp.nl.
Gemeenten laten apothekers opdraaien voor medicijnafval
Persbericht | Er zijn gemeenten in Nederland die de apotheker volledig laten opdraaien voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval dat patiënten bij hun apotheek inleveren. Hierdoor lekken zorggelden van de apotheek rechtstreeks in de kas van private afvalverwerkers. Zo betalen apothekers uit Almere gezamenlijk tienduizenden euro’s per jaar voor de verwerking van het Klein Chemisch Afval (KCA).
Minister Schultz gaat met gemeenten in gesprek over kosten medicijnafval voor apotheken
Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) gaat met gemeenten in gesprek over de kosten die apothekers moeten betalen voor medicijnafval. Dit zegt de minister na kritische vragen van Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) in het debat over water. De KNMP heeft deze kwestie aan de orde gesteld in een brief aan de commissie Infrastructuur en Milieu.
Kamervragen ChristenUnie: gemeenten moeten apotheker niet op laten draaien voor medicijnafval
De ChristenUnie vindt niet dat de apotheker moet opdraaien voor de kosten bij inzameling van particulier medicijnafval. Dat stelt Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid, in schriftelijke Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Mansveld: minder barrières bij inzamelen medicijnen
IenM, VWS en de KNMP kijken samen naar het verminderen van barrières voor apothekers bij de inzameling van medicijnen. Dit meldt staatssecretaris Mansveld van IenM in een brief aan de Tweede Kamer. De KNMP is blij om met de ministeries toe te werken naar een gecentraliseerde benadering voor inzameling en afvoer van medicijnafval.
Motie over aanpak medicijnresten in water aangenomen
De Tweede Kamer heeft een motie van CU en D66 aangenomen over de aanpak van medicijnresten in het drinkwater. De motie verwijst ook naar de knelpunten die apothekers ervaren bij het inzamelen van medicijnrestanten. Eerder liet staatssecretaris Mansveld al weten daar onderzoek naar te willen doen.
Oproep Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): inzameling medicijnafval in orde?
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in communicatie richting haar leden aandacht gevraagd voor het gescheiden inzamelen en verwerken van medicijnafval in de gemeente. VNG roept gemeenten op om na te gaan of de gescheiden inzameling en verwerking van medicijnafval op orde is of dat er actie moet komen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl