Gerelateerde producten Verminderde nierfunctie

Kennisdocumenten Hyponatriëmie, Kalium, Farmacogenetica en Verminderde Nierfunctie
Het gebruik van nierfunctiewaarden, natrium- en kaliumwaarden en farmacogenetische parameters in de medicatiebewaking draagt bij aan veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie. De KNMP heeft daarom Kennisdocumenten over Hyponatriëmie, Kalium, Farmacogenetica en Verminderde Nierfunctie voor u opgesteld. Ze staan in de KNMP Kennisbank.
Nederlands doseringsadvies bij verminderde nierfunctie
Van veel geneesmiddelen moet de dosering worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Dosisaanpassing is nodig om deze middelen veilig en effectief te kunnen gebruiken. De doseringsadviezen voor patiënten met een verminderde nierfunctie vindt u in de KNMP Kennisbank, het Informatorium Medicamentorum en in het Zakboek ‘Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl