Gerelateerde producten Geneesmiddelen

Beoordeling leveranciers
Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Beroeps Standaard apotheek van het Ziekenhuis (BAZ) moeten uw leveranciers – van bijvoorbeeld farmaceutische grondstoffen – beoordeeld zijn. De KNMP en NVZA auditeren daarom samen diverse leveranciers waarbij het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) het secretariaat voert voor de leden van de werkgroep beoordeling toeleveranciers en voor de leveranciers zelf als centraal aanspreekpunt fungeert. De resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.
Contractwerk en consultancy LNA
Het LNA van de KNMP verricht onderzoek en geeft adviezen op contractbasis. Het onderzoek kan bestaan uit farmaceutisch-analytisch onderzoek, maar ook uit advisering over bereiding, analyse of kwaliteit. Wij werken voor fabrikanten, leveranciers, Individuele openbare en ziekenhuisapothekers en overige farmaceutische organisaties.
Controle FNA-verpakkingen
Van FNA-verpakkingen is elke charge gecontroleerd door het LNA. De apotheker hoeft op FNA-verpakkingen geen ingangscontrole meer te doen.
Controle NVZA-etiketten
NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in het Rapport Etikettering van de NVZA.
Deeltjestelling
Volgens de eisen van de internationale farmacopees mogen parenteralia en oogheelkundige preparaten geen deeltjes bevatten. Het is mogelijk om zichtbare deeltjes, zoals stof en haartjes, op te merken door de oplossing te schouwen in gepolariseerd licht.
FNA-licenties
Een FNA-licentie waarborgt de kwaliteit van in de handel verkrijgbare farmaceutische (basis) preparaten met een samenstelling volgens het FNA. Producenten daarvan kunnen tegen betaling een licentie krijgen om het woordmerk FNA te mogen voeren. Het verstrekken van FNA-licenties gebeurt per preparaat en onder bepaalde voorwaarden.
FNA: boek (2013)
Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen. De voorschriften zijn bestemd voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden.
Kwaliteit van keuringen apotheekbereiding
Bij het afleveren van een apotheekbereiding wil een apotheker zekerheid hebben over de kwaliteit van het product. Vanwege de certificering van apotheken is het belangrijk dat de kwaliteit van een apotheekbereiding aantoonbaar is.
LNA-mededelingen (papieren versies)
De LNA-mededelingen informeren openbare apotheken en ziekenhuisapotheken over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft.
LNA-preparatencontrole
Het LNA controleert sinds 1974 systematisch de in openbare- of ziekenhuisapotheken bereide FNA-preparaten. Ook niet-gestandaardiseerde preparaten worden geregeld onderzocht. Bij de controle worden de samenstelling, de verpakking, protocollering en manier van afleveren onderzocht. Het optimaliseren van de kwaliteit van in de apotheek bereide preparaten is hierbij het doel.
Oralia VTGM in de KNMP Kennisbank
Oralia VTGM in de KNMP Kennisbank bevat informatie over het ‘voor toediening gereedmaken’ van geneesmiddelen voor patiënten met slikproblemen of een voedingssonde. Het bestand Oralia VTGM geeft aan hoe u een geneesmiddel bewerkt en alsnog toedient.
Parenteralia VTGM Thuiszorg
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Het bestand Parenteralia VTGM Thuiszorg gebruikt u in de openbare apotheek. Het bestand bestaat uit parenterale geneesmiddelen die in de thuiszorg voorkomen. Parenteralia VTGM Thuiszorg vindt u in de KNMP Kennisbank.
Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie is bedoeld voor de ziekenhuisapotheek en bevat het volledige assortiment aan parenterale geneesmiddelen. De databank geeft onder andere informatie over gereedmaken, chemische houdbaarheid, verenigbaarheden en stabiliteit.
Practical Pharmaceutics
Het Engelstalige naslagwerk 'Practical Pharmaceutics - An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products' (2015) gaat over productzorg en bereiding van geneesmiddelen. Het is de internationale opvolger van het boek Recepteerkunde uit 2009, met medewerking van 59 Europese auteurs.
RAL Den Haag
Het LNA voert de werkzaamheden uit voor het RAL Den Haag. Dit betekent enerzijds dat analytisch onderzoek voor het RAL wordt uitgevoerd bij een laboratorium dat door de overheid is erkend als GMP-laboratorium. Anderzijds bezit het LNA veel bereidingstechnische expertise, zodat het RAL u bij een afwijkend analyseresultaat desgewenst kan adviseren over kwaliteitsverbetering.
Receptbereidingsvoorschriften
Recept-Bereidings-Voorschriften (RBV's) zijn model-bereidingsvoorschriften die apotheken gebruiken als er geen gestandaardiseerd voorschrift voor een preparaat bestaat.
Ringonderzoek laboratoria
Ringonderzoek is een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium. Met de uitslagen en adviezen kunnen deelnemers hun werkwijze en kwaliteitssysteem verbeteren.
Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS)
In de apotheek worden tabletten uitgeteld of wordt bijvoorbeeld een apotheekbereiding gemaakt voor een patiënt. Het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) geeft via Rifas.nl individueel advies over het veilig omgaan met producten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl