Verzameling nieuws Apotheekbereidingen

Nieuwe CBG-registratie Tentin ter vervanging van Amfexa
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een handelsvergunning afgegeven voor Tentin 5 mg. Dit geneesmiddel komt op de markt ter vervanging van Amfexa 5 mg. Tentin is identiek aan Amfexa, slechts de naam verandert. De tabletten kunnen voor doseringsdoeleinden gedeeld worden in twee of vier gelijke delen. Voor terhandstellende apothekers betekent dit dat de doorgeleverde bereiding van dexamfetamine 2,5 mg niet meer aan patiënten verstrekt mag worden, zodra Tentin beschikbaar is.
Geen wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2020
Er zijn geen wijzigingen in de vergoeding van (doorgeleverde) apotheekbereidingen per 1 januari 2020. Dit hebben de zorgverzekeraars bekendgemaakt. Een 'verschillijst 2019-2020’ is daarom niet beschikbaar voor 2020.
Minister Bruins: uitbreiding vergoeding apotheekbereidingen
Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, kan de apotheekbereiding voortaan wél worden vergoed. Dan moet er wel sprake zijn van een acceptabele prijs. Dat schrijft minister Bruins in de VWS-begroting 2020.
Minister Bruins duidt reikwijdte van apotheekbereidingen
Minister Bruins heeft in een brief aan de Tweede kamer over apotheekbereidingen de term ‘verstrekking in het klein’ nader geduid. De minister stelt nu in de brief dat het gaat om verstrekking aan enkele tot circa 50 unieke patiënten per maand bij langdurig gebruik en tot circa 150 unieke patiënten per maand bij kortdurend gebruik van een specifiek product. IGJ zal deze voorwaarden en aantallen nader uitwerken in door haar vast te stellen beleidsregels en hierop toezicht houden.
Ruimere declaratievoorwaarden magistrale bereiding per 1 januari 2019
De deelprestatie (bijzondere) magistrale bereiding mag per 1 januari 2019 in rekening gebracht worden, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt ook als het geregistreerde UR-geneesmiddel in de handel verkrijgbaar is. De KNMP pleit hier al langer voor en steunt deze wijziging van harte.
Minister Bruins over magistrale bereiding: meer helderheid en minder belemmeringen
VWS-minister Bruno Bruins wil meer helderheid en minder belemmeringen rondom de magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen te beheersen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl