Verzameling nieuws Apotheekbereidingen

Ruimere declaratievoorwaarden magistrale bereiding per 1 januari 2019
De deelprestatie (bijzondere) magistrale bereiding mag per 1 januari 2019 in rekening gebracht worden, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt ook als het geregistreerde UR-geneesmiddel in de handel verkrijgbaar is. De KNMP pleit hier al langer voor en steunt deze wijziging van harte.
Doorgeleverde morfinecassettes tot nader order vergoed
Zorgverzekeraars hebben aangegeven tot nader order de doorgeleverde morfinecassettes van grootbereiders nog wel te vergoeden, in ieder geval tot 1 augustus. De vergoeding geldt ook voor infuuszakken en spuiten. Dit blijkt uit navraag van de KNMP bij zorgverzekeraars.
Minister Bruins over magistrale bereiding: meer helderheid en minder belemmeringen
VWS-minister Bruno Bruins wil meer helderheid en minder belemmeringen rondom de magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen te beheersen.
Dexamfetamine sulfaat capsule 2,5 mg FNA MR per 1 maart vergoed
De magistrale bereiding met 2,5 mg dexamfetamine sulfaat wordt per 1 maart 2018 in de G-Standaard opgenomen met de aanspraakstatus F (vergoeden). Dit is in lijn met de doorgeleverde bereidingen met 2,5 mg dexamfetamine. Het gaat om Dexamfetamine sulfaat capsule 2,5 mg FNA MR met ZI-nr. 16615999.
Tweede Kamer wil apothekers beschermen bij bereiden
De Tweede Kamer wil apothekers nadrukkelijker juridisch beschermen bij het zelf bereiden van geneesmiddelen. Dat blijkt uit het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid op 22 november in de Tweede Kamer. Minister Bruins van Medische Zorg gaat hiermee aan de slag. Volgens de minister is een landelijk dekkend netwerk van bereidend apotheken belangrijk voor nu en in de toekomst.
KNMP-voorzitter op NOS Journaal: ‘Bereidend apothekers moeten wettelijk beschermd’
‘De Europese regelgeving ter bescherming van de bereidend apotheker moet zo snel mogelijk in Nederland worden doorgevoerd.’ Dat zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in het achtuurjournaal aan de vooravond van het Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Tweede Kamer. ‘Daarnaast moet een betrouwbaar investeringsklimaat worden geboden’, aldus Klein Nulent. ‘Anders zijn patiënten straks verstoken van noodzakelijke zorg op maat.’
Minister onderstreept belang apotheekbereidingen
Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet onder meer kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen. Zijn verwachting is dat de behoefte aan apothekersbereidingen voor kleine aantallen of unieke patiënten zal toenemen. Dit stelt Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat hierover in gesprek met de KNMP.
KNMP ziet in RVS-rapport pleidooi voor bereidend apotheker
Apothekers kunnen door zelf geneesmiddelen te bereiden een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen. Dit stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij de aanbieding van het advies ‘Beter, sneller, goedkoper’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op 9 november. In het advies pleit de RVS voor het stimuleren van apotheekbereidingen.
KNMP slaat alarm over terugloop bereidende apotheken Zeeland
Het aantal bereidende apotheken in Zeeland loopt gevaarlijk terug, waarschuwt de KNMP in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 10 oktober 2017. Het zijn er op dit moment nog maar vier.
Apotheekbereidingen voor 2,5 miljoen patiënten onder druk
Persbericht | 2,5 miljoen patiënten zijn afhankelijk van apotheekbereidingen omdat er voor hen geen passend geneesmiddel in de handel is. Als er geen voorspelbaar investeringsklimaat komt, worden de 350 momenteel nog bereidende apotheken bedreigd in het in stand houden van hun bereidingsfaciliteit. Dat stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in het Pharmaceutisch Weekblad van 6 oktober.
Dure geneesmiddelen in de Tweede Kamer
De Tweede Kamer sprak op maandag 2 oktober in de rondetafel Farmaceutische Industrie over de hoge kosten van (wees)geneesmiddelen en de rol van de farmaceutische industrie. Hier kwamen onder meer de bredere inzet van patiëntregistraties en biomarkers, patentwetgeving, aanpassing van mededingingstoezicht en decentrale inkoopmodellen aan bod. De KNMP ging in haar schriftelijke inbreng in op gepast gebruik, farmacogenetica en apotheekbereidingen. Op 22 november spreekt de Vaste Commissie VWS hierover verder in een Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid.
Tweede Kamer: ‘Apotheekbereiding stimuleren als alternatief dure geneesmiddelen’
Diverse fracties in de Tweede Kamer beschouwen apotheekbereidingen als een van de alternatieven voor dure geneesmiddelen, om zo de toegang voor patiënten tot een behandeling te kunnen garanderen. Ook minister Schippers (VWS) ziet hier een rol voor apothekers weggelegd. Dit blijkt uit het Algemeen Overleg Pakketbeheer op woensdag 28 juni in de Tweede Kamer.
Waarschuwing voor grondstoffen Indiase fabrikant
Het Indiase Srikem Laboratories, een grondstoffabrikant van onder meer cyclizine HCl, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP). Hierover heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de KNMP en de NVZA op 7 maart geïnformeerd.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl