Gesprekshulp: Terhandstelling met begeleidingsgesprek

Deze gesprekshulp biedt een mogelijke structuur voor het begeleidingsgesprek. De exacte vorm en inhoud van elk gesprek is afhankelijk van de indicatie, het geneesmiddel en de patiënt. De KNMP en de SBA ontwikkelden de Gesprekshulp Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel.

U kunt de gesprekshulp gratis downloaden.

Gesprekshulp Begeleiding Nieuw Geneesmiddel

(PDF 759.1 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl