Apotheek & btw

De fiscale wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.

De KNMP heeft enige tijd het handboek 'Apotheek & btw' ter beschikking gesteld. De kosten voor het up-to-date houden daarvan wegen echter niet op tegen het gebruik ervan. Het handboek is daarom niet meer beschikbaar.

Indien u vragen heeft over btw kunt u contact opnemen de KNMP via . De complexiteit en omvang van de materie vragen echter ook om periodiek overleg met uw financieel adviseur.

Contact

Wim van Zwet
Manager Finance & Control

(070) 373 72 27 w.van.zwet@knmp.nl