URS-toedienlijst

Apothekers kunnen conform het medicatieoverzicht uniforme toedienlijsten uitdraaien voor cliënten die niet zelf de medicatie beheren. Voor (thuis)zorgmedewerkers betekent dit dat zij met 1 toedienlijst gaan werken zodat medicatie-incidenten worden voorkomen. Apothekers, thuiszorgmedewerkers en zorgmedewerkers uit instellingen ontwikkelden met elkaar een 'User Requirement Specification' (URS) voor de toedienlijst voor zorgmedewerkers in de care-sector.

Bewaartermijn van toedienlijst

Apothekers zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van de toedienlijsten. Mogelijk ontvangt u er wel vragen over. Onderstaande informatie is hierbij wellicht relevant.

  • Er is geen overeenstemming over de bewaartermijn van de toedienlijsten. De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) toetst op een bewaartermijn van minimaal 2 jaar.
  • In het Platform Medicatieveiligheid Care verschillen de meningen over een passende bewaartermijn voor de toedienlijst van 1 maand tot 2 jaar. Afgesproken is dat iedere organisatie de leden zelf adviseert. 
  • ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), LOC en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) adviseren voor de VVT-sectoreen bewaartermijn van 2 jaar. De IGZ onderschrijft de bewaartermijn van 2 jaar.
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vereniging specialist ouderengeneeskunde (Verenso) en Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) vinden een bewaartermijn van 1 tot 3 maanden voldoende. De meerwaarde van een bewaartermijn van 2 jaar is volgens hen onduidelijk. De bewaartermijn van 1 tot 3 maanden onderschrijft de IGZ niet.

URS toedienlijst

(PDF 133.3 KB)

Download

Uitwerking toedienlijst

(XLS 46.0 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl