Trend: Personalized medicine

Voortschrijdende inzichten in de wetenschap leveren nieuwe behandelmogelijkheden op voor patiënten. Naast het one size fits all model van farmacotherapie komen voor meer aandoeningen behandelingen die worden afgestemd op de individuele kenmerken van de patiënt.

Ontwikkelingen in de wetenschap

Personalized medicine is sterk in opkomst. Kennis over de invloed van individuele eigenschappen op het ontstaan en beloop van ziekten en de werking van medicijnen neemt toe.

De ontwikkelingen in de wetenschap geven nieuwe inzichten in zowel zeldzame aandoeningen als veel voorkomende ziekten, zoals diabetes mellitus en Alzheimer. Dit betekent dat aandoeningen steeds meer te onderscheiden zijn in subaandoeningen met mogelijk elk een eigen therapie. Onderzoek naar biomarkers, genetische profielen, genafwijkingen en farmacogenetica neemt een vlucht. Dit leidt tot veiligere en effectievere behandelingen die afgestemd zijn op de individuele patiënt.

Ontwikkelingen als personalized medicine leiden tot kleinere patiëntgroepen. Een gevolg is dat geneesmiddelenonderzoek met steeds beperktere patiëntenaantallen plaatsvindt. Dit roept vragen op over de noodzakelijke wetenschappelijke onderbouwing voor markttoelating en bepaling van therapeutische meerwaarde. Een neveneffect kan zijn dat geneesmiddelen een hoger prijskaartje krijgen. Dit leidt tot politieke en maatschappelijke discussies over de betaalbaarheid van geneesmiddelen en de zorg.

Rol van de apotheker bij personalized medicine

De apotheker optimaliseert de therapie van zijn patiënten op basis van beschikbare gegevens (kenmerken van de patiënt en geneesmiddelenkennis). Zo draagt hij bij aan veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen. Heeft u ideeën om de implementatie van personalized medicine te ondersteunen of te versnellen? Laat het weten aan .

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl