Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (KNMG.nl)

De richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten heeft als basis: op elk moment van voorschrijven is er een actueel medicatieoverzicht beschikbaar.