Patiënteninformatie Verminderde nierfunctie

De KNMP ontwikkelde divers voorlichtingsmateriaal over verminderde nierfunctie. Zoals de poster 'Nierfunctie gemeten?', en een presentatie die apothekers kunnen gebruiken om patiënten te informeren over een verminderde nierfunctie.