Patiënteninformatie Astma/COPD

De KNMP ontwikkelde voor patiënten met Astma of COPD divers voorlichtingsmateriaal. Zoals de folders 'Hoe fit zijn uw longen?' en 'Hoe ga ik om met COPD?'. De presentie over astma en COPD kunnen apothekers gebruiken (en aanpassing naar eigen wens) tijdens bijvoorbeeld een voorlichtingsavond.