Medicijnprijzen

Standaardprijslijst
Zorgverzekeraars en apothekers sluiten contracten met elkaar voor de prestaties farmaceutische zorg en voor de geneesmiddelen. Als een patiënt niet verzekerd is, als er geen contract is met zijn verzekeraar, of als er sprake is van niet-verzekerde zorg, is de apotheek vrij om zelf zijn prijs te bepalen. In die gevallen moet de apotheek een standaardprijslijst gebruiken.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl