Laaggeletterdheid (Kunt u dat even uitleggen?)

Poster: www.apo.nl
Attendeer de patiënt op de laaggeletterdeninformatie op www.apo.nl door deze poster op te hangen in uw apotheek.
Iconen over moeilijke medicijnenbegrippen op A3-baliekaart
De iconen op de A3-baliekaarten van de KNMP helpen laaggeletterde patiënten de uitleg over hun medicijnen beter te begrijpen. Dit komt juist medicijngebruik ten goede.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl