Body Mass Index (BMI)

Gegevens patiënt

cm

kg

Toelichting

De BMI is ingedeeld in categorieën waarbij mensen meer of minder gezondheidsrisico's
lopen (zie tabel). Echter, de getallen zijn niet voor alle groepen precies hetzelfde.
De mate van vervetting van het lichaam bij een bepaalde BMI is af hankelijk van het
geslacht (vrouwen hebben een hoger vetpercentage dan mannen), de leeftijd (oudere
mensen hebben een hoger vetpercentage dan jongere) en de etniciteit (mensen uit Azië
hebben een hoger vetpercentage dan Europeanen). De algemene BMI-indeling in tabel
geldt voor blanke volwassenen van 18 tot ongeveer 70 jaar. Voor kinderen en pubers
gelden echter andere grenswaarden, en boven de 70 jaar is de relatie tussen de BMI en
de gezondheid niet meer zo duidelijk.

Classificatie BMI (kg/m2) Risico op comorbiditeit
Normaal gewicht 18,5-24,9 Gemiddeld
Overgewicht 25-29,9 Verhoogd
Obesitas
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
 
30-34,9
35-39,9
40+
 
Matig
Ernstig
Zeer ernstig