Stipendiafonds

Het Stipendiafonds KNMP verleent in 3 jaarlijkse rondes bijdragen aan kosten voor een buitenlandse studiereis. Studenten farmacie van de universiteiten van Groningen, Utrecht en Leiden, en studenten biofarmaceutische wetenschappen van de universiteit Leiden kunnen een aanvraag doen. Jaarlijks is in totaal een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar.

De studiereis moet bijdragen aan de wetenschappelijke vorming van de student op het gebied van de farmacie. De aanvraag dient volledig ingestuurd te worden vóór 1 februari, 1 juli of 1 oktober van een kalenderjaar. Het Curatorium behandelt de aanvraag in de genoemde maanden. De aanvrager mag op het moment van beoordeling nog niet begonnen zijn met het onderzoek.

Lichte en zware beoordeling

Twee soorten aanvragen zijn mogelijk:

 • voor een lichte beoordeling, met een mogelijk bedrag tussen € 300 en € 500;
 • voor een zware beoordeling, met een maximale bijdrage van € 3000. Hiervoor dient de aanvrager te voldoen aan aanvullende criteria, waaruit blijkt dat hij of zij een bijzondere student is in wetenschappelijke prestatie en maatschappelijk engagement.

Alle criteria staan vermeld in het aanvraagformulier.

Aanvraag eenmalig mogelijk

Als een aanvraag niet voldoet aan de gestelde criteria, wordt deze afgewezen. Aangezien een student slechts eenmaal een aanvraag in mag dienen, houdt dit in dat deze dan geen bijdrage meer van het Stipendiafonds KNMP kan ontvangen.

Vraag subsidie aan

Benodigde documenten

Controleer of u alle benodigde informatie heeft voordat u uw aanmelding opstuurt.

 • Gegevens aanvrager
 • Onderwerp studiereis
 • Bestemming, startdatum en duur studiereis
 • Verantwoordelijk docent Nederland
 • Verantwoordelijk docent buitenland
 • Verklaring niet betaalde onderzoeksplaats
 • Toestemming Subfaculteit
 • Instemming ontvangend instituut
 • Aanbeveling van 2 Nederlandse docenten
 • Bewijs kandidaat-lidmaatschap van KNMP

Curatorium

Het Curatorium bestaat uit:

 • Dr. M. Teichert, secretaris van het Stipendiafonds KNMP
 • De secretaris der Maatschappij q.q.
 • Prof. Dr. M.L. Bouvy, hoogleraar Farmacie, Universiteit Utrecht
 • Een studentenvertegenwoordiger Farmacie

Reglement Stipendiafonds

Download

Contact

Stipendiafonds
Katuscha Brands

(070) 373 72 40 stipendiafonds@knmp.nl