Stipendiafonds

Het Stipendiafonds verleent 3 keer per jaar - in februari, juli en oktober - een bijdrage aan studenten Farmacie en Biofarmacie. Deze bijdrage is bedoeld voor een studiereis om onderzoek te verrichten in het buitenland. Jaarlijks is daarvoor maximaal € 20.000,- beschikbaar.

De studiereis moet bijdragen aan uw wetenschappelijke vorming en aan de Nederlandse samenleving en wetenschap.

Uw aanvraag dient door ons te zijn beoordeeld vóór de datum waarop uw beoogd onderzoek aanvangt. Het Curatorium beoordeelt de aanvragen 3 keer per jaar: in februari, juli en oktober. De sluitingsdatum ligt op de eerste dag van deze maanden. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in de eerstvolgende vergadering behandeld. De beslissing zullen wij u zo spoedig mogelijk na de vergadering laten weten. De aanvrager moet kandidaatlid zijn van de KNMP.

Vraag subsidie aan

Benodigde documenten

Controleer of u alle benodigde informatie heeft voordat u uw aanmelding opstuurt.

 • Gegevens aanvrager
 • Onderwerp studiereis
 • Bestemming, startdatum en duur studiereis
 • Verantwoordelijk docent Nederland
 • Verantwoordelijk docent buitenland
 • Verklaring niet betaalde onderzoeksplaats
 • Toestemming Subfaculteit
 • Instemming ontvangend instituut
 • Aanbeveling van 2 Nederlandse docenten
 • Bewijs kandidaat-lidmaatschap van KNMP

Curatorium

Het Curatorium bestaat uit:

 • Dr. M. Teichert, secretaris van het Stipendiafonds KNMP
 • De secretaris der Maatschappij q.q.
 • Prof. Dr. M.L. Bouvy, hoogleraar Farmacie, Universiteit Utrecht
 • Een studentenvertegenwoordiger Farmacie

Reglement Stipendiafonds

Download

Contact

Stipendiafonds
Katuscha Brands

(070) 373 72 40 stipendiafonds@knmp.nl