Stipendiafonds

Het Stipendiafonds KNMP verleent in 3 rondes per jaar bijdragen aan de kosten voor een buitenlandse studiereis. Studenten farmacie van de universiteiten van Groningen, Utrecht en Leiden, en studenten biofarmaceutische wetenschappen van de universiteit Leiden kunnen een aanvraag doen. Jaarlijks is in totaal een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar.

De studiereis moet bijdragen aan de wetenschappelijke vorming van de student op het gebied van de farmacie. De aanvraag dient volledig ingestuurd te worden vóór 1 februari, 1 juli of 1 oktober van een kalenderjaar. Het Curatorium behandelt de aanvraag in de genoemde maanden. De aanvrager mag op het moment van beoordeling nog niet begonnen zijn met het onderzoek.

Lichte en zware beoordeling

Twee soorten aanvragen zijn mogelijk:

  • een lichte beoordeling, met een mogelijk bedrag tussen € 300 en € 500;
  • een zware beoordeling, met een maximale bijdrage van € 3000. Hiervoor dient de aanvrager te voldoen aan aanvullende criteria, waaruit blijkt dat hij of zij een zeer bijzondere student is in wetenschappelijke prestatie en maatschappelijk engagement.

De aanvrager kiest in het aanvraagformulier voor een ‘lichte’ of ‘zware’ beoordeling. Alle bijbehorende criteria staan vervolgens vermeld in het aanvraagformulier.

Aanvraag eenmalig mogelijk

Als een aanvraag niet voldoet aan de gestelde criteria, wordt deze afgewezen. Aangezien een student slechts eenmaal een aanvraag in mag dienen, houdt dit in dat deze dan geen bijdrage meer van het Stipendiafonds KNMP kan ontvangen.

Vraag subsidie aan

Curatorium

Het Curatorium bestaat uit:

  • Prof. Dr. M.L. Bouvy, voorzitter van het Stipendiafonds KNMP 
  • Dr. M. Teichert, secretaris van het Stipendiafonds KNMP
  • Drs. Sijtze Blaauw als secretaris van het KNMP bestuur
  • Katie Remmers, studentenvertegenwoordiger van de K.N.P.S.V.

Reglement Stipendiafonds

Download

Contact

Stipendiafonds
Monique de Jager

(070) 373 72 45 stipendiafonds@knmp.nl