Stichting KNMP-fondsen

De Stichting KNMP-fondsen stimuleert farmaceutisch onderzoek dat een directe relatie heeft met farmaceutische beroepsuitoefening in de individuele, patiëntgerelateerde gezondheidszorg.

De stichting verleent de volgende financiële ondersteuning:

  • € 500 voor het uitgeven van een proefschrift

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning door het fonds, vul dan het aanvraagformulier in. U vindt op dit formulier alle informatie over de procedure.

Naar het aanvraagformulier

Voor u het aanvraagformulier indient, moet uw proefschrift in bezit zijn van de leescommissie.

Beoordeling van aanvragen voor ondersteuning vindt drie keer per jaar plaats.

De sluitingsdata voor aanmeldingen zijn:

  • 1 januari
  • 1 mei
  • 1 oktober

Aan de toekenning van een subsidie voor het uitgeven van een proefschrift is de voorwaarde verbonden om een publicatie van 2-3 pagina’s te verzorgen over het onderzoek. De inhoud daarvan wordt in goed overleg met de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad bepaald, en kan betrekking hebben op het onderzoek als geheel of op een van de deelaspecten. De redactie neemt hiertoe – na toekenning van de subsidie – contact met u op.
Uitbetaling van de subsidie zal dan ook pas plaatsvinden als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting KNMP-fondsen is als volgt samengesteld:

  • prof. dr. A.C.G. Egberts, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Klinische Farmacie UMC Utrecht, voorzitter
  • dr. M. Teichert, wetenschappelijk adviseur KNMP, secretaris/penningmeester
  • prof. dr. H.-J. Guchelaar, Faculteit Geneeskunde, Klinische Farmacie en Toxicologie LUMC
  • prof. dr. M.L. Bouvy, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht
  • prof. dr. K. Taxis, Faculty of Science and Engineering, Rijksuniversiteit Groningen.

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 m.teichert@knmp.nl