Verbeteren van therapietrouw met NOAC's bij patiënten met atriumfibrilleren


Harm Geers, Apothekersvereniging Regio Gelderse Vallei; dr. M. van der Veen, Ziekenhuis Gelderse Vallei; drs B. Dam, Apotheek de Rietkampen; dr. H. Bootsma, Ziekenhuis Gelderse Vallei; dr. Rob Heerdink, Universiteit Utrecht

Therapietrouw

Verbeterpotentieel van de therapietrouw met directe orale anticoagulantia door interventies van openbare apothekers in samenwerking met de ziekenhuisapotheek en de maatschap cardiologie met behulp van Medication. Zij maken gebruik van feedback van therapietrouw data verkregen via elektronische meting bij patiënten met atriumfibrilleren.


01-12-2014 16:40

01-09-2016 16:40

Afgerond