Supporting Medication Management Application use in patients with diabetes: selection tool development, implementation and impact on adherence


dr. Helga Gardarsdottir, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU); Dr. Ellen Koster, UPPER instituut, Universiteit Utrecht; Prof.dr. Marcel Bouvy, UPPER instituut, Universiteit Utrecht; Drs. Ingrid Hegger, Rijsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); Annette Heinen,Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel; Dr. Annemiek Linn, Universiteit van Amsterdam; Dr. Linda van Kerkhof, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); Brigit van Soest, KNMP; Dr. Marcia Vervloet, Nederlands instituut voor onderzoek naar Gezondheidszorg (NIVEL).

Therapietrouw

  • Met dit onderzoek wordt een instrument ontwikkeld voor de selectie Medicatie Management (MM) apps bij de ondersteuning van de zorg bij diabetes.
  • Hierbij wordt gekeken naar de wensen, behoeften en voorkeuren van diabetes patiënten.
  • De effectiviteit van een keuze instrument, dat diabetes patiënten en apothekers ondersteunt in het kiezen van de geschikte MM app op hun therapietrouw wordt onderzocht.
  • Verder wordt onderzocht in hoeverre het selectie instrument aan de verwachtingen van de patiënten voldeed en nuttig was voor de keuze van de geschikte MM app door patiënten en apothekers.
  • Het onderzoek zal aanbevelingen geven hoe selectie instrumenten voor de keuze van MM apps in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

01-01-2017 17:10

30-06-2018 17:10

Lopend