Randomized controlled trial to test the (cost-)effectiveness of a patient-tailored intervention programme to enhance ahderence to antihypertensive medication, CATI- studie


dr. J. Hugtenburg, VUmc; D. van der Laan, VUmc; Dr. P. Elders, VUmc; Prof. dr. Giel Nijpels, VUmc; C. Boons, VUmc.

Therapietrouw

  • Dit onderzoek maakt deel uit van de CATI studie.
  • Hierbij wordt de kosten effectiviteit geëvalueerd van een op de patiënt toegesneden interventie door de apotheker om de therapietrouw met bloeddrukverlagende medicatie te verbeteren en barrières hierbij te overkomen.
  • Dit deelonderzoek richt zich op de identificatie van patiënten met een verhoogd risico voor therapieontrouw met bloeddrukverlagende medicatie in de apotheek door zowel informatie uit medicatiegegevens als een vragenlijst.
  • De haalbaarheid van deze aanpak wordt in een pilot studie geëvalueerd.

01-01-2017 17:20

31-03-2018 17:20

Lopend