Prioriteringsstudie ter bevordering van de implementatie van farmacogenetica in de apothekerspraktijk


dr. Wietske Kievit, dr. Martina Teichert en MSc Rene Sluiter, Radboudumc

MFB's

  • Prioriteren van een SNP op basis van de beschikbare doseringsadviezen in de KNMP kennisbank. Dit is bedoeld voor een farmacogenetische test bij een geneesmiddelaflevering om de effectiviteit van het geneesmiddel te borgen en bijwerkingen te voorkomen
  • Bepalen van de geschatte kosteneffectiviteit voor het toepassen van deze testen in de openbare apotheek versus de huidige praktijk: hoeveel schade moet worden voorkomen om deze test kosteneffectief te laten zijn?
  • In hoeverre en op welke voorwaarden worden resultaten van dergelijke tests geaccepteerd door openbare apothekers, voorschrijvers, patiënten en zorgverzekeraars?

01-07-2015 16:50

01-07-2016 16:50

Afgerond