Ontwikkeling van interventie op maat bij cardiovasculaire ziekte


Jacqueline Hugtenburg van VU Medisch Centrum; dr. Petra Elders, VUmc; MSc Christel Boons, VUmc; drs Danielle van der Laan, VUmc

Therapietrouw

Een set van op de patiënt afgestemde interventies ter bevordering van therapietrouw bij patiënten met hart- en vaatziekten, getest op haalbaarheid in pilot apotheken.


01-07-2014 16:40

30-06-2015 16:40

Afgerond