Onderzoek naar de opinie van de patiënt m.b.t. intensieve monitoring door de apotheker van de behandeling met SSRI´s: een stimulans voor therapietrouw en effectiviteit


prof. dr. Toin Egberts van de Universiteit Utrecht; dr. Rob Heerdink, Universiteit Utrecht; drs. M. Nederlof, Universiteit Utrecht; drs. Lisette Stoker, Universiteit Utrecht; prof. dr. Marcel Bouvy, Universiteit Utrecht

Therapietrouw

  • Hoe staan SSRI-gebruikers tegenover het intensiever monitoren van hun geneesmiddelgebruik tijdens de initiatiefase?
  • Hoe zou een optimale ondersteuning van SSRI-gebruikers in de initiatiefase eruit moeten zien?
  • Wat is de rol van de apotheker hierin?

15-07-2015 16:50

15-07-2016 16:50

Afgerond