Kosteneffectiviteitsmodel voor gebruik statines bij diabetes patiënten


prof. dr. Maarten Postma van Rijksuniversiteit Groningen

Kosteneffectiviteitsonderzoeken
Afgerond