Implementatie van MFB’s op basis van Ephor-adviezen in de openbare apotheek: inteventies, opbrengsten en ervaringen


dr. A. Floor-Schreudering, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; P. Hoogland, Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.; Dr. P. Jansen, Ephor; M. Heringa, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; S. Verdoorn, Universiteit Utrecht / SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; Dr. H.F. Kwint, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy; M. Moree, Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.; Prof. dr. M. Bouvy, SIR – Institute for Pharmacy Practice and Policy, Upper Universiteit Utrecht.

Risicostratificatie

Met dit onderzoek worden de volgende vragen onderzocht:

  • Tot welke interventies leiden therapie-gerichte MFB’s?
  • Welke farmacotherapie-wijzigingenzijn persistent?
  • Wat zijn op individueel niveau de knelpunten en succesfactoren van een interventie?
  • Wat is de bereikbare farmacotherapieverandering op populatieniveau?

01-01-2017 17:10

31-12-2017 17:10

Afgerond