Farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek voor patiënten met adjuvante endocriene therapie van borstkanker


dr. J. Hugtenburg, Apotheek Westwijk en VUmc; Dr. L. Timmers, VUmc; C. Boons, VUmc.

Behoeften van de patiënt

Het voorbereidend kwalitatief onderzoek en een haalbaarheidsonderzoek zijn verdeeld in de volgende punten:

  • Verkrijgen van inzichten in de behoeften van patiënten aan farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek bij de behandeling van een hormoonpositieve borstkanker met endocriene of hormonale therapie;
  • Verkrijgen in inzichten over de zorg van en de afstemming tussen diverse zorgverleners;
  • Het vaststellen van randvoorwaarden voor een transmurale, multidisciplinaire samenwerking,
  • Ontwikkeling van een protocol voor de openbare apotheek voor de zorg en een plan van aanpak voor de implementatie ervan.

01-01-2017 17:20

31-12-2017 17:20

Afgerond