Falls-related Medication use in Older Patients (FARM-OP): development of a risk stratification tool and targeted interventions


dr. Ellen Koster (UPPER, UU), Prof. dr. Marcel Bouvy (UPPER, UU), Prof. Dr. Katja Taxis (RUG), betrokken onderzoekers; Dr. Annemieke Floor-Schreudering (SIR), Prof. Dr. Rob van Marum (Jeroen Bosch ziekenhuis, VUMC), Prof. dr. Niek de Wit (Juliuscentrum UMCU), Drs. Joost van Roosmalen (Apotheek Cleij Den Bosch).

Risicostratificatie

Doel van dit onderzoek is om een risicostratificatie-instrument voor gebruik in de eerste lijn te ontwikkelen om oudere patiënten met een hoog valrisico als gevolg van geneesmiddelgebruik vroegtijdig te identificeren. Daarnaast wordt een overzicht met passende vervolgacties opgesteld, zodat indien nodig acties ondernomen kunnen worden om het valrisico te minimaliseren.

Op de volgende vragen zal dit onderzoek antwoord geven:

  1. Welke factoren droegen bij aan het valrisico van patiënten, die hiervoor in het ziekenhuis terecht zijn gekomen?
  2. Welke factoren verhogen in het algemeen het risico op vallen?
  3. Is er een verband tussen de factoren bij 1. en bij 2.?
  4. Welke risicofactoren uit 1. en 2. kunnen gebruikt worden voor een instrument in de apotheek om het valrisico in kaart te brengen?
  5. Welke interventies (uit de apotheek) zijn effectief gebleken om het valrisico te verminderen?
  6. Welke interventies voor het verminderen van valrisico kunnen in de openbare apotheek geïmplementeerd worden en wat levert dat dan op?

Hierbij wordt samengewerkt met de onderzoekers van de MARCH studie.


01-01-2018 12:15

31-12-2020 12:15

Lopend