Efficient Selection of Older patients for Medication Review (ESOM)


prof. dr. P. Denig, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. C. Hollenga, Groninger Apotheker Vereniging; Prof. dr. K. Taxis, RijksUniversiteit Groningen; J. Fritsma, Zorgbelang Groningen; Dr. J. Hugtenburg, VUmedisch centrum; Dr J Schuling, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dr. M. Teichert Leids Universitair Medisch Centrum / KNMP; M. Verduijn, Nederlands Huisartsen Genootschap.

Risicostratificatie

  • Met dit onderzoek wordt een screeningsalgoritme ontwikkeld en gevalideerd om een onderscheid te maken tussen ouderen met een eenvoudige medicatieproblematiek voor een kort consult in de apotheek en ouderen met complexe medicatieproblematiek, bij wie ene multidisciplinaire medicatiebeoordeling zinvol is.
  • Voor het algoritme worden naast apotheekgegevens gebruik gemaakt van patiënt gerapporteerde gegevens.
  • De haalbaarheid en de mogelijke besparing van deze aanpak worden in een pilot studie onderzocht.

01-01-2017 17:10

31-12-2017 17:10

Afgerond