Een gerandomiseerde gecontroleerde trial voor (kosten)effectiviteit van een op de patiënt toegesneden interventieprogramma om therapietrouw bij cardiovasculaire medicatie te verhogen (CATI-studie)


Jacqueline Hugtenburg van VU Medisch Centrum; dr. Liset van Dijk, NIVEL; dr. Petra Elders, VUmc; MSc Christel Boons, VUmc; drs. Danielle van der Laan, VUmc

Therapietrouw

  • Evaluatie van de gerandomiseerde trial over de effectiviteit van de therapietrouw interventie op de bloeddruk, de lipidespiegel en de kwaliteit van leven
  • Bepaling van de kosteneffectiviteit van deze interventie

01-07-2015 16:50

01-07-2016 16:50

Afgerond