Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk


prof. dr. Marcel Bouvy van Sir Institute for Pharmacy Practice and Policy; dr. Henk-Frans Kwint, SIR; drs. Sanne Verdoorn, SIR; drs Petra Hoogland, Service Apotheken

Medicatiebeoordeling

  • Prevalentie potentieel ongewenste medicatie binnen medicatiebeoordelingen
  • Geschiktheid MFB's voor de selectie van patiënten voor medicatiebeoordeling
  • Intra-individuele variatie tussen apotheken in de prevalentie van MFB's
  • Aandeel MFB's bij de identificatie van farmcotherapie-gerelateerde problemen
  • Aanvullende criteria voor selectie van kwetsbare patienten voor medicatiebeoordelingen
  • Validatie van een alternatieve klinische uitkomstmaat op gebied van kwaliteit van leven voor effectmeting medicatiebeoordeling

01-05-2014 16:40

30-08-2015 16:40

Afgerond