Deprescribing in older patients with type 2 diabetes and/or cardiovascular risks (DEPRESCRIB-NL)


onderzoeksgroep VUmc et al: Dr. Jacqueline Hugtenburg (VUmc en Apotheek Westwijk), onderzoeksgroep SIR et al: Dr. Mette Heringa (SIR), onderzoeksgroep UMCG/RUG et al: Prof. dr. Petra Denig (UMCG), Prof. Dr. Katja Taxis (RUG)

Deprescribing

 1. Onderzoeksgroep VUmc et al: Dr. Jacqueline Hugtenburg (VUmc en Apotheek Westwijk),
  betrokken onderzoekers:  Prof. Dr. Patricia van den Bemt (ErasmusMC), Dr. P. Elders (VUmc), dr. Ron Herings (Pharmo), Dr. M. Muller (VUmc), dr. M. Nelissen-Vrancken (IVM), Prof. Dr. R. van Marum (VUmc en Jeroen Bosch Ziekenhuis), dr. E. Heerdink (UU), dr. W. Knol (UMCU)
 2. Onderzoeksgroep SIR et al: Dr. Mette Heringa (SIR),
  betrokken onderzoekers: MSc Halima el Messlaki (Stadsapotheek Zaltbommel, Nederlandse Service Apotheek Beheer), Drs. Antine van Kuilenburg (Huisartsenpraktijk Worden-Oost), Margo Nekeman (Huisartsenpraktijk Woerden-oost), Drs. Nicole Oostrom (Service Apotheek Woerden), Dr. Jos van der Meer (DVN), Prof. dr. Marcel Bouvy (UPPER UU), Drs. Willem Janse (NControl), Dr. Caroline van de Steek-van Gompel (SIR), Drs. Anne-Margreeth Krijger –Dijkema (Apotheek Stevenshof, SIR), Drs. Petra Hoogland (Nederlandse Service Apotheek Beheer)
 3. Onderzoeksgroep UMCG/RUG et al: Prof. dr. Petra Denig (UMCG), Prof. Dr. Katja Taxis (RUG),
  betrokken onderzoekers: Ebian Brill (Groninger Apotheken Vereniging (GAV), Dr. Martina Teichert (LUMC, KNMP), Dr. Hans van Hateren (Langerhans)

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van interventie strategieën, waarmee apothekers kunnen bijdragen om overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen. Daarbij worden hulpmiddelen ontwikkeld om ‘deprescribing’ bij deze groep patiënten in het algemeen te implementeren en om dit proces voor diabetespatiënten in samenspraak met patiënt en huisarts/ praktijkondersteuner uit te voeren en specifieke risico’s te verminderen.

Op de volgende vragen zal dit onderzoek antwoord geven:

 1. Hoe kunnen oudere patiënten, overbehandeld met cardiovasculaire medicatie,  geïdentificeerd worden?
 2. Welke patiënt en medicatie gerelateerde factoren zijn voorspellend voor een risico van bijwerkingen zoals hypoglykemie bij diabetes type 2 patiënten?
 3. Wat zijn de ‘barriers’ en ‘facilitators’ bij patiënten en zorgverleners om cardiometabole medicatie af te zetten?
 4. Welke instrumenten en scholingen hebben apothekers nodig om een multidisciplinaire interventie voor ‘deprescribing’ van cardiometabole medicatie bij oudere patiënten uit te voeren?
 5. Welk effect hebben de ontwikkelde strategieën, instrumenten en scholingen op het verminderen van overbehandeling en bijwerkingen door cardiometabole medicatie?
 6. Wat zijn de ervaringen van patiënten en zorgverleners omtrent de ontwikkelde strategieën, instrumenten en scholingen op het verminderen van overbehandeling en bijwerkingen door cardiometabole medicatie?
 7. Hoe kunnen de effectief gebleken strategieën, instrumenten en scholingen breed geïmplementeerd worden?

01-01-2018 11:35

01-07-2020 11:35

Lopend