De oudere migrant als klant in de openbare apotheek


Bas Steunenberg, Hogeschool Utrecht, Karen Hosper, Pharos; Resi Voorwinden, Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Therapietrouw

  • Wat zijn de ervaringen van oudere migranten met polyfarmacie omtrent de zorgverlening en bejegening in de openbare apotheek?
  • Hoe kijken oudere migranten naar hun therapietrouw en gezondheidsvaardigheden?
  • Welke behoeften hebben zij aan de ondersteuning door de apotheek?
  • Hoe ervaren oudere migranten en apothekers de inzet van een sleutelfiguur, en draagt deze bij aan de therapietrouw en de gezondheidsvaardigheden van de oudere migrant?

01-08-2015 16:50

01-08-2016 16:50

Afgerond