Stichting KNMP-fondsen

De Stichting KNMP-fondsen stimuleert farmaceutisch onderzoek dat een directe relatie heeft met farmaceutische beroepsuitoefening in de individuele, patiëntgerelateerde gezondheidszorg.

De stichting verleent de volgende financiële ondersteuning:

  • € 500 voor het uitgeven van een proefschrift

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning door het fonds, vul dan het aanvraagformulier in. U vindt op dit formulier alle informatie over de procedure.

Naar het aanvraagformulier

Voor u het aanvraagformulier indient, moet uw proefschrift in bezit zijn van de leescommissie.

Beoordeling van aanvragen voor ondersteuning vindt drie keer per jaar plaats.

De sluitingsdata voor aanmeldingen zijn:

  • 1 januari
  • 1 mei
  • 1 oktober

Bestuur

Het bestuur van de Stichting KNMP-fondsen is als volgt samengesteld:

  • prof. dr. A.C.G. Egberts, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Klinische Farmacie UMC Utrecht, voorzitter
  • dr. M. Teichert, wetenschappelijk adviseur KNMP, secretaris/penningmeester
  • prof. dr. H.-J. Guchelaar, Faculteit Geneeskunde, Klinische Farmacie en Toxicologie LUMC
  • prof. dr. M.L. Bouvy, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht
  • dr. H. J. Woerdenbag, basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie, Rijksuniversiteit Groningen

Contact

Stichting KNMP-fondsen
Martina Teichert

(070) 373 72 31 m.teichert@knmp.nl