KNMP-onderzoeksprogramma 2018

Apothekers innoveren voortdurend in hun farmaceutische zorgverlening. Hiermee bevorderen zij de gezondheid en het veilig gebruik van geneesmiddelen van hun patiënten. Internationaal staat de Nederlandse farmacie goed bekend door de vooruitstrevendheid en de kwaliteit van haar zorg. De KNMP stimuleert farmaceutisch praktijkonderzoek en zet jaarlijks een onderzoekscall uit naar actuele vraagstellingen van de beroepsgroep.

Wilt u in aanmerking komen voor budget voor uw farmaceutisch praktijkonderzoek?

Voor het onderzoeksbudget 2018 kunnen praktijkonderzoekers vóór 3 september 2017 onderzoeksvoorstellen indienen. Eind oktober maakt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bekend aan welke projecten een bijdrage uit het KNMP-onderzoeksbudget 2018 wordt toegekend.

De thema’s van dit onderzoeksprogramma zijn gekoppeld aan een aantal aanbevelingen in het rapport ‘Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid’, te weten:

  • Vallen en syncopes
  • Gebruiksproblemen met insuline en sulfonylureum derivaten bij diabetes mellitus type 2 patiënten
  • Risicostratificatie – identificatie van patiënten met baat bij interventies door de apotheker.

Vragen bij de gerelateerde aanbevelingen dienen omgezet te worden in duurzame, opschaalbare interventies, die in de dagelijkse apotheekpraktijk toepasbaar zijn. Er wordt hierbij nadrukkelijk opgeroepen tot samenwerken van verschillende onderzoeksgroepen om de betrokken kennis te verbreden en de beschikbare gegevensbronnen te vergroten.

Lees meer over de thema's en beoordelingscriteria Download het formulier voor het indienen van uw onderzoeksvoorstel

WSO

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) bevordert praktijkonderzoek naar de resultaten en de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP stelt hiervoor jaarlijks een onderzoeksbudget beschikbaar dat zich telkens richt op relevante speerpunten binnen het beleid van de beroepsgroep.

Bekijk welke onderzoeksvoorstellen budget toegekend hebben gekregen

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl