KNMP Onderzoeksagenda 2025

De KNMP Onderzoeksagenda 2025 heeft als doel de farmaceutische zorg voor de patiënt verder te brengen, met de openbare farmacie als speerpunt. Het maakt vraagstukken inzichtelijk uit de farmaceutische praktijk waarop de wetenschap de komende jaren een antwoord moet geven.

De KNMP Onderzoeksagenda 2025 neemt de inzichten uit het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid mee.

Lees de reactie van de KNMP op het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

De 10 geprioriteerde onderzoeksvragen 

  1. KNMP Onderzoeksagenda 2025Hoe kunnen overbodige signalen bij de medicatiebewaking worden gereduceerd?
  2. Hoe kan de effectiviteit van medicatiebeoordelingen volgende de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling worden vergroot door selecteren van de juiste patiënten?
  3. Voor welke patiëntencategorie past welke interventie het beste voor het bevorderen van therapietrouw?
  4. Voor welke (toekomstige) geneesmiddelgebruikers is het testen en/of interpreteren van bepaalde biomarkers door openbaar apothekers zinvol in de klinische praktijk in Nederland?
  5. Hoe moet het klinisch redeneren van apotheker eruit zien en hoe dienen apothekers hiervoor opgeleid te worden?
  6. Welke communicatiestrategieën kunnen gebruikt worden in de openbare apotheek om tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënt?
  7. Wat is het effect van wisselen van chronische medicatie op het vertrouwen van de patiënt in geneesmiddelen, therapietrouw en het optreden van bijwerkingen?
  8. Wat is het effect van het monitoren van geneesmiddelgebruik door de apotheker op gezondheidsuitkomsten, kosten en ervaringen van de patiënt?
  9. Hoe kan e-health ingezet en geïmplementeerd worden en wat is het effect op medicatiemanagement en preventie?
  10. Wat is het effect van een zo goed mogelijk georganiseerde multidisciplinaire samenwerking op de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld zorg bij antistolling?
Klik hier voor de samenvatting van de KNMP Onderzoeksagenda 2025 Klik hier voor het volledige document over de KNMP Onderzoeksagenda 2025

Andere relevante onderzoeksvragen

Een aantal praktische vragen hebben een wetenschappelijke kennisagenda niet gehaald. Deze zijn echter wel relevant voor de apotheekpraktijk. Daarom worden deze vragen naast de onderzoeksagenda onder de aandacht gebracht zodat ook zij opgepakt kunnen worden.

Relevante vragen voor de patiëntenzorg

1. Welk percentage therapietrouw is op zijn minst nodig per geneesmiddel?
2. Waarom heeft therapieontrouw bij sommige patiënten geen gevolgen en bij anderen wel?
3. Waarom zijn sommige patiënten ontrouw of juist heel trouw?
4. Hoe effectief zijn bestaande interventies bij patiënten met lage gezondheidsvaardigheden op de therapietrouw?
5. Rol en mogelijkheden van apotheker(assistenten) bij vaccineren?
6. Hoe problematisch opioïdgebruik aanpakken?
7. Wat is het effect van bariatrische chirurgie op geneesmiddelen?
8. Welk effect heeft overgewicht op geneesmiddelen (werking/ bijwerking)?
9. Welke educatie hebben patiënten nodig rondom farmacogenetica?
10. Wat zijn de effecten van switchen op de therapietrouw?
11. Welke bijwerkingen treden hierdoor op?
12. Hoe zit het met de acceptatie van switches door de patiënt?
13. Hoe is de acceptatie van deprescribing door de patiënt?
14. Bij welke geneesmiddelgroepen kan deprescribing veilig gebeuren?
15. Welke voorspellers zijn er om veilig te kunnen stoppen?
16. Wat is het effect van Farmabuddyzorg ten opzichte van standaard zorg?
17. In hoeverre is therapietrouw te bevorderen met apps?
18. Welke rol kan e-health spelen in de patiëntenvoorlichting?

Relevante vragen voor de apotheekpraktijk

1. Hoe kan een goede registratie van contra-indicaties de patiëntenzorg verbeteren?
2. Welke informatie is nodig voor een effectieve medicatiebewaking?
3. Hoe zijn nieuwe technologieën in te zetten voor de bepaling van biomarkers?
4. Hoe kun je de efficiency in de samenwerking tussen apotheker en huisarts verbeteren?
5. Welke samenwerking is nodig voor specifieke patiëntengroepen?
6. Welke communicatiemethoden en instrumenten zijn interprofessioneel bruikbaar?
7. Wat levert GDV op?
8. Uitkomstonderzoek: worden patiënten echt beter door GDV?
9. Welke medicijnen kunnen veilig in een zakje?
10. Hoe implementeer je goede, veilige zorg rondom de rol?
11. Wat is de kosteneffectiviteit van consulten?
12. In hoeverre kan e-health bijdragen aan het verbeteren van de logistiek?
13. In hoeverre kun je met e-health de communicatie tussen apotheker en patiënt bevorderen?
14. Is hergebruik van geneesmiddelen mogelijk?
15. Hoe kan het proces van herhaalmedicatie worden geoptimaliseerd?
16. Welke effecten hebben nieuwe services omtrent herhaalmedicatie bij specifieke patiënten(groepen)?
17. Hoe kun je met zorgregistratie interventies van apothekers het beste zichtbaar maken?
18. Hoe kun je met zorgregistratie de patiëntenzorg verbeteren?
19. Wat is al bekend over het effect van de voorschrijvende apotheker?
20. Verbetert door voorschrijvende apothekers de kwaliteit van het geneesmiddelgebruik en de behandeling van kleine aandoeningen?
21. Welke rol kan de apotheker spelen bij het bereiden van personalized medicine?

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl