KNMP Onderzoeksagenda 2025

De KNMP Onderzoeksagenda 2025 heeft als doel de farmaceutische zorg voor de patiënt verder te brengen, met de openbare farmacie als speerpunt. Het maakt vraagstukken inzichtelijk uit de farmaceutische praktijk waarop de wetenschap de komende jaren een antwoord moet geven.

KNMP Onderzoeksagenda 2025

De onderzoeksagenda voldoet aan de behoefte van prioritering en fasering van onderzoeksvragen uit de beroepsgroep en betrokken stakeholders. Daarmee laat de KNMP Onderzoeksagenda zien welke vragen apothekers voor 2025 opgelost willen zien. Dit geeft richting aan het KNMP-onderzoeksbeleid en is een signaal aan externe partijen.

Tijdens het KNMP Najaarscongres 2018 is het startschot gegeven voor dit initiatief. Congresdeelnemers werden opgeroepen om onderzoeksthema’s aan te dragen waarop zij antwoord willen voor hun praktijk. Ook stakeholders zijn gevraagd om onderzoeksvragen voor een betere farmaceutische zorg aan te leveren.

De 10 geprioriteerde onderzoeksthema's

Aan de oproep om onderzoeksvragen in te dienen voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025 met als speerpunt openbare farmacie, hebben zo’n 200 apothekers, onderzoekers en stakeholders vanuit de praktijk, onderzoeksinstituten, besturen, Special Interest Groups en medewerkers van richtlijnen gehoor gegeven. De Wetenschappelijke Advies Raad van de KNMP heeft de bijna 600 aangedragen onderzoeksvragen teruggebracht naar 68 vragen bij 20 thema’s.

Hieruit heeft een multidisciplinaire werkgroep de volgende 10 thema’s geprioriteerd:
1. Hoe kan medicatiebewaking specifieker en sensitiever worden gemaakt?
2. Kunnen selecties van patiënten door risicostratificatie specifieker worden gemaakt voor medicatiereviews?
3. Welke risicostratificatie kan worden toegepast voor interventies bij therapieontrouw en hoe kunnen effectieve interventies kosteneffectief worden uitgerold?
4. Voor welke mensen moet je precision medicine (bijvoorbeeld genotypering) toepassen en wanneer is dat zinvol binnen de klinische praktijk in Nederland?
5. Hoe moet het klinisch redeneren van apothekers eruit zien en hoe kun je dit bevorderen?
6. Welke behoefte hebben patiënten aan communicatie en consulten over hun geneesmiddelen (inclusief deprescribing en switchen), hoe moet dit georganiseerd worden met welke samenwerking en wat zijn de effecten (inclusief kosteneffectiviteit) hiervan?
Kan de aan elkaar gelinkte informatie van de websites Apotheek.nl en Thuisarts iets toevoegen aan consulten en het ‘samen beslissen’ in de spreekkamer of aan de balie?
7. (samen met 10.1) Vertrouwen en goede begeleiding van de patiënt in het geneesmiddel, ook bij switchen en het effect hiervan op de therapietrouw?
8. Hoe de effectiviteit van de farmacotherapie (zoals pijnbestrijding, vaccinatie, over- en onderbehandeling, deprescribing) monitoren in de eerste lijn?
Wat is de rol van de apotheker hierbij – welke nieuwe taken zijn nodig?
9. Hoe kan e-health worden ingezet en geïmplementeerd voor medicatiemanagement en preventie met welk effect?
10. Hoe moet je multidisciplinaire samenwerking organiseren (ketenzorg) met hierbij aandacht voor onder andere een farmaceutisch opname- en ontslagbrief?

‘SMART’ geformuleerde onderzoeksvragen

Voor een onderzoeksagenda die de meest relevante vragen agendeert, dienen deze vragen concreet en ‘SMART’ te worden gesteld. De Wetenschappelijke Advies Raad van de KNMP gaat hiermee aan de slag. Hierbij worden de wensen en behoeften van patiëntenorganisaties meegenomen.   

Andere relevante onderzoeksvragen 

Een aantal praktische vragen hebben een wetenschappelijke onderzoeksagenda niet gehaald. Deze zijn echter wel relevant voor de apotheekpraktijk. Daarom worden deze vragen naast de onderzoeksagenda onder de aandacht gebracht zodat ook zij opgepakt kunnen worden.

Relevante vragen voor de patiëntenzorg

1. Welk percentage therapietrouw is op zijn minst nodig per geneesmiddel?
2. Waarom heeft therapieontrouw bij sommige patiënten geen gevolgen en bij anderen wel?
3. Waarom zijn sommige patiënten ontrouw of juist heel trouw?
4. Hoe effectief zijn bestaande interventies bij patiënten met lage gezondheidsvaardigheden op de therapietrouw?
5. Rol en mogelijkheden van apotheker(assistenten) bij vaccineren?
6. Hoe problematisch opioïdgebruik aanpakken?
7. Wat is het effect van bariatrische chirurgie op geneesmiddelen?
8. Welk effect heeft overgewicht op geneesmiddelen (werking/ bijwerking)?
9. Welke educatie hebben patiënten nodig rondom farmacogenetica?
10. Wat zijn de effecten van switchen op de therapietrouw?
11. Welke bijwerkingen treden hierdoor op?
12. Hoe zit het met de acceptatie van switches door de patiënt?
13. Hoe is de acceptatie van deprescribing door de patiënt?
14. Bij welke geneesmiddelgroepen kan deprescribing veilig gebeuren?
15. Welke voorspellers zijn er om veilig te kunnen stoppen?
16. Wat is het effect van Farmabuddyzorg ten opzichte van standaard zorg?
17. In hoeverre is therapietrouw te bevorderen met apps?
18. Welke rol kan e-health spelen in de patiëntenvoorlichting?

Relevante vragen voor de apotheekpraktijk

1. Hoe kan een goede registratie van contra-indicaties de patiëntenzorg verbeteren?
2. Welke informatie is nodig voor een effectieve medicatiebewaking?
3. Hoe zijn nieuwe technologieën in te zetten voor de bepaling van biomarkers?
4. Hoe kun je de efficiency in de samenwerking tussen apotheker en huisarts verbeteren?
5. Welke samenwerking is nodig voor specifieke patiëntengroepen?
6. Welke communicatiemethoden en instrumenten zijn interprofessioneel bruikbaar?
7. Wat levert GDV op?
8. Uitkomstonderzoek: worden patiënten echt beter door GDV?
9. Welke medicijnen kunnen veilig in een zakje?
10. Hoe implementeer je goede, veilige zorg rondom de rol?
11. Wat is de kosteneffectiviteit van consulten?
12. In hoeverre kan e-health bijdragen aan het verbeteren van de logistiek?
13. In hoeverre kun je met e-health de communicatie tussen apotheker en patiënt bevorderen?
14. Is hergebruik van geneesmiddelen mogelijk?
15. Hoe kan het proces van herhaalmedicatie worden geoptimaliseerd?
16. Welke effecten hebben nieuwe services omtrent herhaalmedicatie bij specifieke patiënten(groepen)?
17. Hoe kun je met zorgregistratie interventies van apothekers het beste zichtbaar maken?
18. Hoe kun je met zorgregistratie de patiëntenzorg verbeteren?
19. Wat is al bekend over het effect van de voorschrijvende apotheker?
20. Verbetert door voorschrijvende apothekers de kwaliteit van het geneesmiddelgebruik en de behandeling van kleine aandoeningen?
21. Welke rol kan de apotheker spelen bij het bereiden van personalized medicine? 

Thema's voor de KNMP Onderzoeksagenda 2015 NajaarscongresWordcloud met thema's die genoemd zijn tijdens het KNMP Najaarscongres 2018.

 

Contact

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Martina Teichert

(070) 373 72 31 war@knmp.nl