Waarmee rekening houden bij de productie van oromucosale film?

Rubriek: Referaat
Identificatie: 2016;1:e1608
Datum: 26 januari 2016

András Vermes

Referentie

Citeer als: Vermes A. Waarmee rekening houden bij de productie van oromucosale film? Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2016;1:e1608.

Volgens de Europese Farmacopee bestaan er twee typen filmformuleringen: mucoadhesieve buccale en orodispersieve films. Mucoadhesieve buccale films worden aangebracht op de gewenste plek in de mondholte, waar het geneesmiddel wordt afgegeven voor lokale of systemische werking. Deze films kunnen oplossen maar kunnen ook bestaan uit een niet-oplosbaar medium dat verwijderd moet worden nadat het geneesmiddel is vrijgekomen. Orodispersieve films zijn dunne polymeerverbindingen die bedoeld zijn om snel te desintegreren; ze worden gewoonlijk onder de tong geplaatst. Beide orale toedieningsvormen winnen aan populariteit, zowel als commercieel verkrijgbare producten als in de vorm van kleinschalige, geïndividualiseerde producten. De laatste categorie biedt farmacotherapeutische flexibiliteit en maatwerk om te voldoen aan de specifieke behoeften van de individuele patiënt.

Krampe et al. noemen als belangrijke voordelen van dergelijke preparaten, naast de dosisflexibiliteit, dat ze kleven aan de slijmvliezen, dat ze niet kunnen worden uitgespuugd en dat ze meestal geen water behoeven voor inname, hetgeen leidt tot goede patiëntacceptatie en therapietrouw. Essentieel voor deze patiëntacceptatie is wel dat er sprake is van een goede smaak en een goed uiterlijk en dat het product niet irriterend werkt. Cruciaal voor dergelijke producten is een adequate verpakking die zorgt voor een voldoende lange houdbaarheid alsmede gebruik van veilige en inerte hulpstoffen. De adsorptie door de orale mucosa zal logischerwijs verschillen per farmacon, specifieke formulering en patiënt, hetgeen aanleiding geeft tot farmacokinetische uitdagingen bij dergelijke preparaten.

Literatuur

Krampe R, Visser JC, Frijlink HW, Breitkreutz J, Woerdenbag HJ, Preis M. Oromucosal film preparations: points to consider for patient-centricity and manufacturing processes. Expert Opin Drug Deliv. 2016 apr;13(4):493-506.

Contact

Redacteur / secretaris
Maarke Roelofs

(070) 373 71 09 npfo@npfo.nl