Veel voorschriften voor orale corticosteroïden bij jonge kinderen

Rubriek: Referaat
Identificatie: 2017;2:e1648
Datum: 8 september 2017

Martina Teichert

Referentie

Citeer als: Teichert M. Veel voorschriften voor orale corticosteroïden bij jonge kinderen. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1648.

Orale corticosteroïdestootkuren (OCS) zijn gebruikelijk in de behandeling van astma-exacerbaties. Arabkhazaeli et al. onderzochten de incidentie van OCS-afleveringen bij kinderen. Zij maakten gebruik van apotheekaflevergegevens in Nederland voor 2272 kinderen tot 12 jaar met ten minste drie afleveringen van astma-inhalatiemedicatie. Binnen deze groep kregen 584 kinderen (25,7%) ten minste één keer een OCS bij een gemiddelde follow-up-tijd van 8,3 jaar. De helft hiervan (266; 11,7%) kreeg een tweede keer een OCS en 146 kinderen (6,4%) een derde aflevering. Jongens hadden een 1,5 keer verhoogd risico op het ontvangen van een OCS ten opzichte van meisjes.

Incidenties voor een eerste OCS-aflevering (aantal OCS-voorschriften per 100 persoonsjaren gebruik van astmamedicatie [100 PY]) werden berekend per levensjaar. Deze incidentie was tussen de 3,9 en 4,7 bij kinderen in de eerste vijf levensjaren, dat is verhoudingsgewijs hoger dan de 2,2 bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar. De incidentie voor een tweede OCS werd berekend met de persoonstijd van kinderen na een eerste OCS en vergelijkbaar werd dit gedaan voor de derde OCS. De frequenties van vervolgkuren met een OCS waren heel hoog: 78,2 voor een tweede en 241,2 voor een derde kuur per 100 PY. Vooral kinderen tot twee jaar hadden een grote kans (bijna 50%) op het krijgen van een vervolgkuur. Een piepende ademhaling zou een oorzaak geweest kunnen zijn voor het krijgen van een OCS, maar de effectiviteit hiervan bij jonge kinderen kon niet overtuigend worden aangetoond. Mogelijk kunnen jonge kinderen nog niet goed inhaleren met inhalatiecorticosteroïden, zodat OCS werd gebruikt. Zij zouden echter terughoudend ingezet moeten worden gezien de eventuele bijwerkingen.

Literatuur

  • Arabkhazaeli A, Vijverberg SJ, van der Ent CK, Raaijmakers JA, Maitland-van der Zee AH. High incidence of oral corticosteroids prescriptions in children with asthma in early childhood. J Asthma. 2016 Dec;53(10):1012-7.

Contact

Redacteur / secretaris
Arjan Polderman

(070) 373 73 14 npfo@npfo.nl