Vaccinsurveillance in lage- en middeninkomenslanden

Rubriek: Referaat
Identificatie: 2017;2:e1652
Datum: 29 december 2017

Rogier Klok

Referentie

Citeer als: Klok R. Vaccinsurveillance in lage- en middeninkomenslanden. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1652.

Het is de verwachting dat veel nieuwe vaccins gebruikt gaan worden in lage- en middeninkomenslanden. Deze landen hebben vaak een minder robuust systeem voor post marketing surveillance voor vaccinveiligheid en -effectiviteit. Wanneer deze nieuwe vaccins nog niet uitgebreid zijn gebruikt in landen met een robuust surveillancesysteem is het belangrijk om de surveillancesystemen in de lage- en middeninkomenslanden te verbeteren. Het doel van L.A.N.V.A.P. (Latin American Network for VAccine Pharmacovigilance) was om capaciteit te bouwen voor een actief surveillancesysteem voor bijwerkingen van vaccins in Midden- en Zuid-Amerika. In de studie wordt de implementatie van een actief surveillancesysteem voor vaccinveiligheid door middel van een internationale samenwerking tussen ziekenhuizen beschreven.

De pilot werd uitgevoerd met het MMR vaccine (mazelen, bof, rodehond) en twee bekende bijwerkingen (aseptische meningitis en idiopathische trombocytopenische purpura). Uit de resultaten blijkt dat de bijwerkingen worden gevonden, maar dat er wel een probleem is voor sommige ziekenhuizen om toegang te krijgen tot de patiëntinformatie en ook dat de vaccinatiestatus voor sommige ziekenhuizen slecht beschikbaar was. Vanwege deze problemen is het belangrijk om het netwerk van ziekenhuizen in dit systeem uit te breiden om een goed beeld te krijgen voor dit soort zeldzame bijwerkingen. Vooral voor toekomstige vaccins voor ziektes die specifiek voorkomen in lage- en middeninkomenslanden (bijvoorbeeld malaria, zika-virus, dengue) is dit een zeer nuttig systeem. Een belangrijk nadeel is dat het systeem gebaseerd is op casussen, daarom wordt alleen gekeken naar bekende of vermoedde bijwerkingen.

Literatuur

  • Bravo-Alcántara P, Pérez-Vilar S, Molina-León HF, Sturkenboom M, Black S, Zuber PLF, Maure C, Castro JL; L.A.N.V.A.P. (Latin American Network for VAccine Pharmacovigilance). Building capacity for active surveillance of vaccine adverse events in the Americas: A hospital-based multi-country network. Vaccine. 2018 Jan 8;36(3):363-370.

Contact

Redacteur / secretaris
Maarke Roelofs

(070) 373 71 09 npfo@npfo.nl