Theoretical Domains Framework voor interventies en determinanten van therapietrouw

Rubriek: Referaat
Identificatie: 2017;2:e1632
Datum: 2 maart 2017

Lonneke Timmers

Referentie

Citeer als: Timmers L. Theoretical Domains Framework voor interventies en determinanten van therapietrouw. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1632.

Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar interventies die therapietrouw bevorderen zijn de resultaten vaak teleurstellend en inconsistent. Zelden wordt in trials gebruikgemaakt van een tailored approach waarbij de interventie aansluit op de patiëntdeterminant. De indeling van interventies en al dan niet bijbehorende patiëntdeterminanten wordt bemoeilijkt doordat er zoveel verschillende theoretische frameworks gebruikt worden. De auteurs van dit artikel stellen een standaard voor: het Theoretical Domains Framework.

Hiervoor deden ze eerst een literatuuronderzoek naar reviews over interventies en determinanten van therapie-ontrouw. Er werden 16 artikelen geïncludeerd: 5 met determinanten en 11 met interventies. Hieruit werden 103 interventies en 42 determinanten gehaald die werden ingedeeld in 26 veranderbare en 16 onveranderbare determinanten. Voorbeelden van onveranderbare determinanten zijn leeftijd, geslacht of ernst van de ziekte. De interventies en de veranderbare determinanten werden, op basis van consensus, ingedeeld in 11 categorieën: kennis, vaardigheden, sociale/professionele rol en identiteit, geloof in eigen kunnen, opvattingen over consequenties, intenties, geheugen en aandacht en besluitvormingsproces, omgevingsfactoren, sociale invloeden, emotie, en gedragsregulatie.

Voor succesvolle interventies moet gericht worden ingezet op de determinanten die op dat moment te veranderen zijn. Zowel de veranderbare als de onveranderbare determinanten zouden bij de start van een interventie moeten worden bepaald om vast te kunnen stellen welke patiënten er het meest bij gebaat zouden zijn. De auteurs hebben met de categorieën waarin determinanten gekoppeld zijn aan interventies een handvat ontwikkeld waarmee gerichte therapietrouw-interventies kunnen worden ontwikkeld en waarmee de effectiviteit hiervan in onderzoeken kan worden bepaald. 

Literatuur

Allemann SS, Nieuwlaat R, van den Bemt BJ, Hersberger KE, Arnet I. Matching adherence interventions to patient determinants using the Theoretical Domains Framework. Front Pharmacol. 2016 Nov 14;7:429. 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl