Luchtwegstent met microsferen voor langdurige en lokale afgifte gefitinib

Rubriek: Referaat
Identificatie: 2017;2:e1640
Datum: 9 mei 2017

András Vermes

Referentie

Citeer als: Vermes A. Luchtwegstent met microsferen voor langdurige en lokale afgifte gefitinib. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2017;2:e1640.

Obstructie van de bovenste luchtwegen bij patiënten met longkanker kan leiden tot uiterst beangstigende en levensbedreigende kortademigheid. Lokale tumorresectie gecombineerd met plaatsing van een stent in de luchtwegen kan de tumoraangroei sterk onderdrukken. Chen en collega’s onderzochten de toepassing van een gefitinib-afgevende stent voor dergelijke maligniteiten.

Ze gebruikten een polyurethaan (PU) sandwichmodel waarin de gefitinib werd ingebed tussen een PU-onderlaag en een PU-bovenlaag van verschillende diktes. Het gefitinib werd enerzijds verwerkt in de vorm van kleine kristallen en anderzijds als lading toegevoegd aan zogeheten microsferen bestaande uit polylactaatcoglycolzuur. Deze aanpak leidde tot een inbedding met hoge recovery (83-93%) en de wijze van aanbrengen had geen invloed op de morfologische eigenschappen van de microsferen.

Het PU-model waarbij de gefitinib als kristal was ingebed, vertoonde afgifte van het cytostaticum gedurende 7-21 dagen. Het afgiftemodel was diffusie-gebaseerd; de dikte van de PU-bovenlaag was bepalend voor de afgifte. De stent met het PU-model waarbij de gefitinib was ingebed middels microsferen gaf de gefitinib vertraagd en gecontroleerd af gedurende een periode van meer dan zes maanden, hetgeen een indicatie is dat de afgifte uit de microsferen de snelheidsbepalende stap is.

De auteurs concluderen dat de werkwijze met een PU-sandwichmodel en het gebruik van geneesmiddel-geladen microsferen hoopvolle opties biedt om gedurende lange tijd geneesmiddelafgifte te bewerkstelligen uit stents die toepasbaar zijn in de luchtwegen.

Literatuur

  • Chen W, Clauser J, Thiebes AL, McGrath DJ, Kelly N, van Steenbergen MJ, Jockenhoevel S, Steinseifer U, McHugh PE, Hennink WE, Kok RJ. Gefitinib/gefitinib microspheres loaded polyurethane constructs as drug-eluting stent coating. Eur J Pharm Sci. 2017 May 30;103:94-103.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl