De invloed van een veranderde Thyrax-verpakking op kwaliteit van leven

Rubriek: Referaat
Identificatie: 2018;3:e1659
Datum: 4 mei 2018

Bob Wilffert

Referentie

Citeer als: Wilffert B. De invloed van een veranderde Thyrax-verpakking op kwaliteit van leven. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2018;3:e1659.

Er zijn veel gegevens over het optreden van geneesmiddelbijwerkingen, maar weinig informatie over de impact van de bijwerkingen op de kwaliteit van leven, zoals die door de betreffende patiënten wordt ervaren. In dit artikel van Rolfes et al. heeft het Lareb onderzoek gedaan bij de patiënten die bijwerkingen hadden gemeld naar aanleiding van de verandering van de verpakking van Thyrax. Deze patiënten werden per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan een vragenlijststudie. Het ging hierbij om een eenvoudige vragenlijst met vragen over fysieke gezondheid, sociale activiteiten, mentale fitheid, dagelijkse activiteiten en de algemene gezondheidstoestand.

Maar liefst 71,2% van de benaderde patiënten heeft de vragenlijst ingevuld. De wisseling van de verpakking bleek een significante afname van de kwaliteit van leven teweeg te brengen. De effecten waren het grootst voor de domeinen dagelijkse activiteiten, sociale activiteiten en de algemene gezondheidstoestand, en het laagst voor fysieke gezondheid. De afname van kwaliteit van leven was gecorreleerd met de ernst van de bijwerkingen.

Zo blijkt dat een relatief onschuldig lijkende verandering in de verpakking van een geneesmiddel, tot het optreden van wezenlijke bijwerkingen kan leiden met relevante effecten op de kwaliteit van leven van onze patiënten. Dit benadrukt het belang van de productkennis van apothekers voor een goede patiëntenzorg.

Literatuur

  • Rolfes L, van Hunsel F, Taxis K, van Puijenbroek E. The impact of experiencing adverse drug reactions on the patient's quality of life: a retrospective cross-sectional study in the Netherlands. Drug Saf. 2016 Aug;39(8):769-76.

Contact

Redacteur / secretaris
Arjan Polderman

(070) 373 73 14 npfo@npfo.nl