Colofon

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is bedoeld voor publicaties over het brede scala van farmaceutisch-wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt op klinische toepassing, zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, (bio)analyse, (klinische) farmacologie en casuïstiek, maar er is ook plaats voor andere bijdragen die raken aan de farmaceutische praktijk.

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

ISSN 2468-5445

 

Redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Voorzitter

 • Prof. dr. Bob Wilffert, Afdeling Farmacie, Basiseenheid Farmacotherapie & Farmaceutische Patiëntenzorg, Rijksuniversiteit Groningen / Klinische Farmacie en Farmacologie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Vice-voorzitter

 • Dr. Sander D. Borgsteede, Stichting Health Base, Houten / SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden

Leden

 • Ithamar H. Brinkman MSc, Martini Ziekenhuisapotheek, Groningen
 • Dr. Jacqueline G. Hugtenburg, Apotheek Westwijk, Amstelveen / Afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek, VU medisch centrum, Amsterdam
 • Dr. Rogier M. Klok, MSD
 • Dr. Marcel J. Kooij, Service Apotheek Koning, Amsterdam
 • Drs. F. (Ciske) J. van den Oever, Poli-apotheek Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
 • Dr. Martina Teichert, KNMP / Afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. Lonneke Timmers, Menzis, Wageningen / Afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek, VU medisch centrum, Amsterdam
 • Dr. András Vermes, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Prof. Dr. Herman Vromans, Afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie, Universiteit Utrecht / Universitair Medisch Centrum Utrecht / Afdeling R&D, Tiofarma, Oud Beijerland
 • Drs. André Wieringa, Afdeling Klinische Farmacie, Isala, Zwolle

Toegevoegde leden

 • Frans van den Houdt, hoofdredacteur
 • Ir. Arjan K.S. Polderman, redacteur / secretaris
 • Dr. Maarke Roelofs, redacteur / secretaris  

Contact

Redacteur / secretaris
Arjan Polderman

(070) 373 73 14 npfo@npfo.nl